Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze

Materiałem eksperymentalnym jest powszechnie występujący w Polsce pająk Tegenaria atrica C.L.Koch (Agelenidae). Tematyka badawcza koncentruje się głównie na badaniach rozwoju embrionalnego przebiegającego w warunkach optymalnych dla tego gatunku, jak i zakłóconych działaniem czynnika teratogennego, jakim są zmiany temperatury. W postembriogenezie osobniki prawidłowo zbudowane oraz z anomaliami rozwojowymi poddawane są szczegółowej analizie morfologicznej i anatomicznej.

Zakres badań:

  • eksperymentalne badania z zakresu embriogenezy i postembriogenezy pająków
  • morfometria centralnego układu nerwowego u Tegenaria atrica C.L.Koch w czasie rozwoju postembrionalnego
  • poznanie wpływu zmian temperatury (wyższej i niższej od optimum) na rozwój embrionalny pająka Tegenaria atrica C.L.Koch oraz badanie mechanizmów teratol

 

Więcej informacji o prowadzonych przeze mnie badaniach znajdziesz tutaj.