Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Granty

  • 2017 – 2020 r., grant NCN OPUS, nr 2016/21/B/NZ8/00418, “Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?” Wykonawca (kierownik: Łukasz Jermacz, UMK)
  • 2014 – 2017 r., grant NCN PRELUDIUM nr 2013/09/N/NZ8/03191, ?Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspijskich kiełży?. Wykonawca (kierownik mgr Łukasz Jermacz, UMK Toruń).
  • 2013 – 2017r., grant NCN OPUS nr 2012/05/B/NZ8/00479, “?Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy?. Główny wykonawca (kierownik: dr hab. Jarosław Kobak, UMK Toruń).
  • 2012 – 2017 r., grant NCN SONATA nr 011/03/D/NZ8/03012, ?Testowanie hipotezy “invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski?. Wykonawca (kierownik: dr Karolina Bącela ? Spychalska, Uniwersytet Łódzki).
  • 2011 – 2014 r., NCN nr N N304 306840, ?Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje fauny dennej w strefie pogranicza wody i lądu?. Kierownik.
  • 2010 – 2013 r., grant MNiSW nr N N304 371539, ?Wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), na występowanie głowacza białopłetwego (Cottus gobio)?. Wykonawca (kierownik: dr Tomasz Kakareko, UMK Toruń).
  • 2010 – 2012 r., grant MNiSW nr N N304 393038, ?Interakcje między racicznicą zmienną (Dreissena polymorpha, Bivalvia) i wybranymi gatunkami inwazyjnych oraz rodzimych Amphipoda?. Wykonawca (kierownik: dr hab. Jarosław Kobak, UMK Toruń).
  • 2011 r., grant UMK nr 547-B, ?Wpływ zmiany stanu alternatywnego płytkich jezior na strukturę makrozoobentosu?. Kierownik.
  • 2010 r., grant UMK nr 308-B, ?Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje fauny dennej z pogranicza wody i lądu?. Kierownik.