Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Promotor i opiekun naukowy prac licencjackich i magisterskich oraz promotor pomocniczy w przewodach doktorskich

Aktualnie realizowane prace doktorskie

 • mgr Daniel Szarmach: Mechanizmy i konsekwencje rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych, termofilnych mięczaków do wód o naturalnej termice w Europie Środkowej. Studium przypadku małży z rodzaju Corbicula.

Promotor pomocniczy w pracach doktorskich

 • mgr Dariusz Płąchocki, 2017: Preferencje siedliskowe i rozmieszczenie babki rurkonosej (Proterorhinus semilunaris) w płytkowodnych środowiskach dolnej Wisły. Promotor: dr hab. Tomasz Kakareko (Zakład Hydrobiologii UMK), promotor pomocniczy: dr Małgorzata Poznańska-Kakareko.
 • mgr Łukasz Jermacz, 2017: Preferencje siedliskowe dwóch gatunków obcych, pontokaspijskich kiełży Pontogammarus robustoides i Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda). Promotor: dr hab. Jarosław Kobak (Zakład Zoologii Bezkręgowców UMK), promotor pomocniczy: dr Małgorzata Poznańska-Kakareko.

Zrealizowane tematy prac magisterskich

 1. Witkowska Anna, Biologia 2020: Preferencje siedliskowe, migracje horyzontalne oraz zagrzebywanie się inwazyjnego małża szczeżui chińskiej (Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)) z populacji pierwotnej w Polsce oraz frontu inwazji. Promotor
 2. Szarmach Daniel, Biologia 2020: Porównanie preferencji siedliskowych i aktywności lokomotorycznej małży Corbicula fluminea (Müller 1774) z populacji pierwotnej i z frontu inwazji (w Polsce). Promotor
 3. Janowska Dominika, Ochrona Środowiska, 2019: Wybór podłoża przez larwy Stictochironomus sticticus (Fabricius, 1781) (Diptera: Chironomidae). Promotor
 4. Ung Duong Klaudia, Ochrona Środowiska, 2019: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u małża racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha (Pallas 1771)) pod wpływem przesuszania podłoża. Promotor
 5. Witkowska Lidia, Biologia, 2018: Wpływ obecności drapieżnika i gatunku konkurencyjnego na rozmieszczenie inwazyjnych kiełży: Pontogammarus robustoides i Dikerogammarus villosus. Promotor
 6. Lis Milena, Biologia, 2017: Rozmieszczenie różnych gatunków kiełży pontokaspijskich w strefie przybrzeżnej Zbiornika Włocławskiego na tle innych organizmów bentosowych. Promotor
 7. Parzonko Dariusz, Biologia, 2016: Preferencje siedliskowe błotniarki stawowej (Lymnaea stagnalis) i zatoczka rogowego (Planorbarius corneus). Promotor
 8. Prądzyński Daniel, Biologia, 2016: Wpływ zagęszczenia larw ochotkowatych w koloniach racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha na żerowanie oraz wybór podłoża przez babkę rurkonosą Proterorhinus semilunaris. Promotor. Praca wyróżniona w konkursie wydziałowym oraz w ogólnopolskim konkursie im. Prof. M. Gieysztora organizowanym przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.
 9. Szatkowska Barbara, Ochrona Środowiska 2016: Wpływ kairomonów Babka gymnotrachelus na behawior kiełży Dikerogammarus villosus. Promotor
 10. Łodygowska Małgorzata, Ochrona Środowiska, 2015: Kolonie racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha jako schronienie dla larw ochotkowatych (Chironomidae) przed drapieżnictwem babki łysej Babka gymnotrachelus. Promotor
 11. Montowska Karolina, Ochrona Środowiska, 2015: Wpływ zagęszczenia larw ochotkowatych (Chironomidae) na wybór podłoża przez babkę łysą Babka gymnotrachelus. Promotor
 12. Budka Marta, Biologia Specjalność Nauczycielska, 2014: Badania eksperymentalne nad wpływem przesuszania podłoża piaszczystego na przeżywalność fauny dennej. Promotor
 13. Goleniewska Dorota, Biologia, 2013: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u ślimaka Planorbarius corneus pod wpływem przesuszania podłoża detrytusowego, promotor dr hab. Jarosław Kobak, opiekun
 14. Werner Dominika, Biologia, 2013: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u larw Stictochironomus sp. pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego, promotor dr hab. Jarosław Kobak, opiekun
 15. Deręgowska Joanna, 2006: Wpływ przesuszania na przeżywanie makrobentosu pobrzeża Zbiornika Włocławskiego: obserwacje laboratoryjne. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Hydrobiologii UMK w Toruniu, promotor dr hab. Norbert Wolnomiejski, opiekun
 16. Hamerska Anna, 2006: Wpływ przemarzania na przeżywanie makrobentosu pobrzeża Zbiornika Włocławskiego: obserwacje laboratoryjne. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Hydrobiologii UMK w Toruniu, promotor dr hab. Norbert Wolnomiejski, opiekun
 17. Mówka Dorota, 2005: Makrozoobentos pobrzeża w rozlewiskowej części Zbiornika Włocławskiego na wysokości Dobiegniewa – Czy istnieje tu strefa ekotonowa? Praca magisterska wykonana w Zakładzie Hydrobiologii UMK w Toruniu, promotor dr hab. Norbert Wolnomiejski, opiekun
 18. Zakrzewski Maciej, 2005: Makrozoobentos pobrzeża w przynurtowej części Zbiornika Włocławskiego na wysokości Dobrzynia. Czy istnieje tu strefa ekotonowa? Praca magisterska wykonana w Zakładzie Hydrobiologii UMK w Toruniu, promotor dr hab. Norbert Wolnomiejski, opiekun

Zrealizowane tematy prac licencjackich

 1. Fabisiak Patrycja, Biologia, 2020: Czy ślimaka rozdętkę zaostrzoną Physa acuta (Draparnaud 1805) można uznać za gatunek globalnie inwazyjny? Promotor
 1. Mucha Wiktoria, Biologia sądowa, 2020: Badania eksperymentalne nad preferencjami siedliskowymi małża Unio tumidus Philipsson 1788.
 2. Nowakowska Patrycja, Biologia sądowa, 2019: Rola bezkręgowców wodnych w badaniach sądowych.
 3. Walkowiak Maria, Biologia sądowa, 2019: Sukcesja bezkręgowców wodnych na zwłokach kręgowców i jej znaczenie w biologii sądowej.
 4. Wiśniewski Kamil, Biologia, 2019: Fizjologiczne, morfologiczne i behawioralne przystosowania skorupiaków wpływające na ich ekspansywność.
 5. Maria Antoszczyszyn, Ochrona Środowiska, 2018: Fenomen inwazji małża Corbicula fluminea (O.F. Müller 1774).
 6. Sandra Nadolna, Biologia, 2018: Olejek lawendowy jako substancja repelentna dla Achatina fulica (Bowdich, 1822).
 7. Anna Witkowska, Ochrona Środowiska, 2018: Fenomen inwazji szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834).
 8. Jankowska Dominika, Ochrona Środowiska, 2017: Strefy ekotonowe pomiędzy lądem i wodą – struktura, funkcjonowanie i znaczenie.
 9. Wyżyńska (Jędrzejewska) Wioleta, Biologia, 2017: Znaczenie ekotonów słodkowodnych dla funkcjonowania zbiorników wodnych.
 10. Gryczewska Julia, Ochrona Środowiska, 2016: Wpływ obecności drapieżnika na behawior kiełży z gatunku Pontogammarus robustoides.
 11. Ung-Duong Klaudia, Ochrona Środowiska, 2016: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i migracjami skąposzczeta Potamothrix moldaviensis pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego.
 12. Gulanicz Tomasz, Ochrona Środowiska, 2013: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u ślimaka Physa fontinalis pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego.
 13. Kowalewski Łukasz, Biologia, 2013: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u małża Sphaerium corneum pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego.
 14. Prądzyński Daniel, Biologia, 2013: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u małży Pisidium henslowanum pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego.
 15. Łodygowska Małgorzata, Ochrona Środowiska, 2012: Badania laboratoryjne nad przeżywalnością racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha) pod wpływem przesuszania podłoża. Promotor.
 16. Montowska Karolina, Ochrona Środowiska, 2012: Badania laboratoryjne nad możliwościami migracji racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha) pod wpływem przesuszania podłoża. Praca licencjacka wykonana w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców UMK w Toruniu, promotor dr hab. Jarosław Kobak, o
 17. Krzyżyński Maciej, Biologia, 2010: Badania laboratoryjne nad migracjami kiełży (Gammaridae) pod wpływem zmian wilgotności podłoża. Praca licencjacka wykonana w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców UMK w Toruniu, promotor Prof. dr hab. Lech Jacuński, o