Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze

Zajmuję się strefą przejściową pomiędzy wodą i lądem oraz fauną denną zamieszkującą tą strefę. Prowadzę badania nad wpływem czynników abiotycznych na faunę denną strefy przejściowej (ekotonowej) zbiorników wodnych, a szczególnie nad przeżywalnością i możliwościami migracji fauny dennej z pogranicza wody i lądu pod wpływem przesuszania podłoża.

Zajmuję się także zagadnieniami związanymi z rozprzestrzenianiem inwazyjnych, termofilnych gatunków małży. Prowadzę badania nad ich preferencjami siedliskowymi, wpływem na rodzime gatunki oraz różnicami pomiędzy populacjami z frontu inwazji i z pierwotnych siedlisk.

 

Zakres badań:

  • rozprzestrzenianie inwazyjnych gatunków małży, różnice pomiędzy frontem inwazji i populacją pierwotną, wpływ na gatunki rodzime
  • wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność oraz migracje różnych taksonów fauny dennej – badania laboratoryjne
  • skład taksonomiczny, liczebność i biomasa fauny w strefach przejściowych pomiędzy wodą i lądem (poszukiwania stref ekotonowych) – badania terenowe
  • obrona przed drapieżnictwem jako element konkurencyjnej przewagi inwazyjnych gatunków ryb nad rodzimymi: studium przypadku pontokaspijskich Gobiidae (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Kakareko, UMK)
  • wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), na występowanie głowacza białopłetwego (Cottus gobio) (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Kakareko, UMK)
  • eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspijskich kiełży (kierownik projektu: dr Łukasz Jermacz, UMK)
  • testowanie hipotezy “invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski (kierownik projektu: dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, UŁ)
  • preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy (kierownik projektu: dr hab. Jarosław Kobak, UMK)