Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich

Aktualnie realizowane prace doktorskie

 • mgr Beata Zawitowska: Ekstrakcja olejków eterycznych i możliwości ich zastosowania w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.

Aktualnie realizowane prace magisterskie

 • Aktywność deterentna wybranych jasmonidów oraz ich analogów wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.
 • Aktywność deterentna produktów biotransformacji jodolaktonów wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.
 • Aktywność deterentna produktów biotransformacji ?-laktonów z podstawnikiem ?-fenylowym wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.
 • Produkty biotransformacji jasmonianów oraz wybranych ketonów terpenoidowych jako deterenty pokarmowe pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.
 • Aktywność deterentna beta-damaskonu oraz jego pochodnych wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.
 • Wrażliwość stadiów rozwojowych pająka kątnika, Tegenaria atrica na wybrane insektycydy.

Zrealizowane tematy prac magisterskich

 • (2013): Synergistyczny wpływ anetolu i citronellalu na aktywność abamektyny wobec plesniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus
 • (2012): Aktywność insektycydalna wybranych olejków eterycznych, ich głównych komponentów i laktonowych pochodnych wobec stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata Say.
 • (2012): Wrażliwość stadiów rozwojowych pająka Tegenaria atrica na wybrane insektycydy (opiekun dr J. Templin).
 • (2011): Aktywność deterentna i repelentna naturalnych terpenów wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius disperinus Panzer.
 • (2010): Wpływ naturalnych terpenowych alkoholi i ketonów oraz ich syntetycznych pochodnych na żerowanie stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata Say

Zrealizowane tematy prac licencjackich

 • (2012): Wpływ olejków eterycznych zawierających ?-tujon na redukcję populacji pleśniakowca lśniącego, (Alphitobius diaperinus Panzer).
 • (2012): Wpływ wybranych olejków eterycznych i ich głównych komponentów na rozwój pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus Panzer).
 • (2012): Wpływ olejków eterycznych zawierających ?-tujon na redukcję populacji pleśniakowca lśniącego, (Alphitobius diaperinus Panzer).
 • (2011): Wpływ ekstraktu z tymianku pospolitego, Thymus vulgaris na rozwój pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.
 • (2011): Wpływ karwakrolu na rozwój pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.

Aktualnie proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich