Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze

Badania z zakresu entomologii stosowanej. Substancje pochodzenia naturalnego i ich pochodne jako insektycydy. Wrażliwość organizmów pożytecznych w ekosystemach na powszechnie stosowane insektycydy.

Zakres badań:

  • proekologiczne metody zwalczania pleśniakowca lśniącego, Alphitobius disperinus
  • aktywność deterentna naturalnych i syntetycznych terpenów
  • wrażliwość stadiów rozwojowych pająka kątnika, Tegenaria atrica na insektycydy z różnych grup chemicznych

 

Więcej informacji o prowadzonych przeze mnie badaniach znajdziesz tutaj.