Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Opiekun naukowy prac licencjackich i magisterskich

Aktualnie realizowane prace magisterskie

  • Wpływ temperatury i oświetlenia na embriogenezę i wczesną postembriogenezę pająka Tegenaria atrica C.L.Koch.
  • Badania nad ciałem centralnym mózgu w początkowych stadiach postembrionalnych u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch.

Aktualnie realizowane prace licencjackie

  • Medyczne i weterynaryjne znaczenie kokcydiów.
  • Stawonogi jako wektory chorób infekcyjnych i inwazyjnych.

Zrealizowane tematy prac magisterskich

  • (2010): Układ nerwowy Tegenaria atrica C.L.Koch u nimf I. promotor: prof. dr hab. Lech Jacuński, opiekun: dr Teresa Napiórkowska
  • (2011): Badania układu nerwowego wybranych stadiów rozwojowych pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. promotor: prof. dr hab. Lech Jacuński, opiekun: dr Teresa Napiórkowska
  • (): Aparat jadowy u wybranych stadiów rozwojowych pająka Tegenaria atrica C.L.Koch, promotor: dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. UMK, opiekun: dr Teresa Napiórkowska
  • (): Badania morfometryczne centralnego układu nerwowego osobników pająka Tegenaria atrica C.L.Koch z oligomelią odnóży chodowych, promotor: dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. UMK, opiekun: dr Teresa Napiórkowska

Zrealizowane tematy prac licencjackich


Aktualnie proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich