Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

dr Krzysztof Kowalski

 

adiunkt                                                                                  ENGLISH VERSION
pok. C7 (bud. C)
tel. 56-611-4910
e-mail: krzysztof.kowalski@umk.pl

ResearchGate
Google Scholar
ORCID

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Toruniu

Główne zainteresowania badawcze:

  • ekologia kręgowców (płazy, ssaki)
  • fizjologia ekologiczna zwierząt
  • toksynologia i toksyny zwierzęce
  • ekologia behawioralna zwierząt
  • ochrona płazów
  • parazytologia

Prowadzone przeze mnie badania nad ekologią płazów i małych ssaków (gryzoni i ryjówkowatych) dotyczą preferencji siedliskowych, konkurencji wewnątrz- i międzygatunkowej, żerowania i gromadzenia zapasów pokarmu (ryjówkowate) oraz strategii obronnych zwierząt (płazy). W badaniach toksynologicznych skupiam się przede wszystkim nad 1) analizą składu i właściwości jadów zwierzęcych (głównie płazów bezogonowych i ssaków z rodziny ryjówkowatych), 2) analizą kosztów produkcji jadów oraz 3) ewolucją i rolą toksyn zwierzęcych w zdobywaniu i gromadzeniu zapasów pokarmu (ryjówkowate) oraz obronie przed drapieżnikami (płazy).