Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu

Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu została powołana na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 26 marca 2013 r. Utworzyły ją trzy jednostki byłego Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska: Zakład Taksonomii i Geografii Roślin wraz z Zielnikiem i Pracownią Kartografii Geobotanicznej, Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych oraz Pracownia Kształtowania Krajobrazu. Dwie pierwsze jednostki wywodzą się z dawnego Zakładu Systematyki i Geografii Roślin, przekształconego w latach siedemdziesiątych ub. wieku w Zakład Taksonomii, Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, którymi kierowali kolejno profesorowie Jan Walas i Ryszard Bohr. Przed utworzeniem Katedry funkcję kierownika byłego Zakładu Taksonomii i Geografii Roślin sprawował profesor Marian Rejewski a następnie Pani profesor Wanda Gugnacka-Fiedor. Trzecia jednostka włączona do Katedry wyłoniła się z Zakładu Ekologii Zwierząt kierowanego przez Panią profesor Melitynę Gromadską. Decyzją J.M. Rektora UMK z dnia maja 2013 r. na kierownika nowoutworzonej Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu został powołany prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz.