Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Lista pracowników Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu

Kierownik Katedry

dr hab. Agnieszka Piernik

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Adiunkci:
dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

dr Edyta Adamska

dr Stefany Cárdenas Pérez

dr Dariusz Kamiński

dr Agnieszka Ludwiczak

dr Anna Wojciechowska

dr hab. Marcin Woch

Pracownicy dydaktyczni:
dr Lucjan Rutkowski – starszy wykładowca

Pracownicy techniczni:
mgr Karol Fiedorek – specjalista

Doktoranci:

mgr Marta Lis

mgr Sandra Lubińska

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz , dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor prof. UMK, dr hab. Adam Barcikowski prof. UMK, dr hab. Adam Czarnecki prof. UMK, dr Marta Luścińska, dr Urszula Boińska, dr Marian Boiński

mgr Maria Żytkowicz, Łucja Okryńska, Wojciech Kniat

Byli pracownicy:

dr Urszula Jacuńska, dr Anna Lewandowska-Czarnecka, dr Wiesław Cyzman, dr Miłosz Deptuła