Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Lucjan Rutkowski

dr Lucjan Rutkowski – starszy wykładowca

tel. (56) 611 25 28

e-mail: lrutkow@umk.pl

pok. XII (budynek B)


Publikacje

  • Nienartowicz A., Deptuła M., Kamiński D., Rutkowski L., Kunz M., 2013, Zastosowanie technologii GIS w energetyce ekologicznej, [w:] M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi ? od teorii do praktyki, Wyd. FUH DANIEL, Tuchola ? Toruń: 134?150
  • Rutkowski L., 2013. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, Wydanie 2-gie poprawione i unowocześnione, 814 s + il.
  • Rutkowski L., 2013. Piękna i zagrożona jest nasza flora ojczysta. Ekoprzyjaciel, Kujawsko-Pomorskie Czasopismo Przyrodnicze, ISSN 20842392, 02/ 13(4): 34-36
  • Rutkowski L., 2013. Roślinność wydm Torunia. Oddział Miejski PTTK, Toruń (harmonijka, 10 stron)