Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

PTB

Zarząd Oddziału Toruńskiego PTB

Przewodniczący
dr hab. Agnieszka Piernik

Wiceprzewodnicząca
dr Edyta Adamska

Skarbnik
dr Anna Lewandowska-Czarnecka

 

 

Sekretarz
dr Dariusz Kamiński

Członek
dr Miłosz Deptuła

Komisja rewizyjna
Przewodniczący
dr hab. Adam Barcikowski prof. UMK

Członkowie
prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, dr Anna Wojciechowska

Adres
Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
daro@umk.pl

 

Składki

Strona PTB