Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Dariusz Kamiński

dr Dariusz Kamińskiadiunkt

tel. (56) 611-25-26
e-mail: daro@umk.pl
pok. 308 (budynek A)

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

  • flora i zbiorowiska roślinne terenów zurbanizowanych
  • syntaksonomia
  • ochrona przyrody

Zajęcia dydaktyczne

  • Morfologiczna identyfikacja roślin – I rok I stopnia Biologii Sądowej
  • Praktyki terenowe – zajęcia terenowe – II rok I stopnia Ochrony Środowiska
  • Systemy informacji przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska – I rok II stopnia

Publikacje