Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Edyta Adamska

dr Edyta Adamska – adiunkt

tel. (56) 611-47-96
e-mail: adamska@umk.pl
pok. 309 (budynek A)

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

 • biota porostów miast
 • porosty polarne
 • porosty wrzosowisk


Zajęcia dydaktyczne

 • Botanika systematyczna – laboratorium – I rok I stopnia: Biologii, Ochrony Środowiska
 • Botanika systematyczna z elementami fitogeografii – laboratorium – I rok I stopnia: Biologii spec. nauczanie biologii i przyrody
 • Praktikum terenowe- zajęcia terenowe – II rok I stopnia Ochrony Środowiska
 • Seminarium dyplomowe – III rok I stopnia Ochrony Środowiska
 • Pracownia dyplomowa – III rok I stopnia Ochrony Środowiska
 • Pracownia specjalizacyjna – I rok II stopnia Ochrony Środowiska
 • Ekologia miasta – wykład – I rok II stopnia Ochrony Środowiska
 • Porosty jako bioindykatory – I rok I stopnia: Ochrony Środowiska
 • Bioindykatorowa rola porostów ? przedmiot do wyboru, I rok I stopnia: Biologii spec. nauczanie biologii i przyrody
 • Zajęcia w ramach projektu POKL – Ochrona Środowiska
 • Planowanie środowiska na obszarach cennych przyrodniczo – II rok I stopnia

Publikacje

 • Adamska E. 2015. Pierwsze badania porostów prowadzone na Nizinie Kaffi?yra (NW Spitsbergen, Ziemia Oscara II) [W:] I. Sobota (red.) Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie. Dom daleko od domu. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 123?125.
 • Adamska E., Deptuła M., Filbrandt-Czaja A., Kamiński D., Lewandowska-Czarnecka A., Nienartowicz A., Sewerniak P. 2015. Heathlands and associated communities in Kujawy and Pomerania: management, threatment and conservation. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 236 ss.
 • Adamska E., Deptuła M. 2015. Materials to biota of lichens and lichenicolous fungi of military area near Toruń (Poland). Ecol. Questions 21: 45?53.
 • Adamska E., Deptuła M. 2015. Epigeic lichens of different development stages of forest growing on the heathland ? preliminary research. Ecol. Questions 21: 39?44.
 • Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Kukwa M., Adamska E., Czarnota P., Kubiak D., Pietrzykowska K. 2015. Lichen diversity In the managed forests of the Karnieszewice Forest Division and its surroundings (N Poland). Ecol. Questions 22: 55?65.
 • Rutkowski L., Kamiński D., Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., Adamska E., Deptuła M., 2015. New localities and habitat preferences of common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń (Central Poland). Ecolo. Questions 22: 75?86.
 • Szymczyk R., Kukwa M., Flakus A., Flakus P. R., Krzewicka B., Zaniewski P., Szydłowska J., Szczepańska K., Adamska E., Bielec D., Hachułka M., Grochowski P. 2014. Lichens and allied non-lichenized fungi on the Special Area of Conservation NATURA 2000 ?Swajnie? PLH 280046 (Northern Poland). Polish Journal of Natural Science 29(4): 319?336.
 • Nienartowicz A., Kamiński D., Kunz M., Deptula M., Adamska E. 2014. Changes in the plant cover of the dune hill in Folusz near Szubin (NW Poland) between 1959 and 2013: the problem of preservation of xerothermic grasslands in the agricultural landscape. Ecol. Quest. 20: 23?38.
 • Ceynowa-Giełdon M., Adamska E. 2014. Notes on the genus Thelidium (Verrucariaceae, lichenized Ascomycota) in the Kujawy region (north-central Poland). Ecol. Quest. 19: 25?33.
 • Adamska E., Adamski A. 2014. Materials to the lichen biota of the hill in Folusz near Szubin (NW Poland). Ecol. Quest. 20: 39?44.
 • Adamska E. 2014. Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta. Wydawnictwo Naukowe UMK, 212 ss.
 • Kubiak-Wójcicka K., Adamska E., 2013. Funkcjonowanie i zagrożenia rezerwatu przyrody w warunkach miejskich na przykładzie ?Kępy Bazarowej? w Toruniu. Zeszyty Naukowe W.Sz.H. i U. w Poznaniu (ISSN 1642-9613), 26: 159?171.
 • Adamski A., Strzelecki Z., Adamska E. 2013. Zbiory Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opuscula Musealia 21: 131?135.
 • Pietrzykowska K., Adamska E.,  Zduńczyk A., Fałtynowicz W., Kukwa M., Kowalewska A., Szymczyk R. 2013.  Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych nadleśnictwa Warcino i Polanów (Pomorze Zachodnie). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Wyd. EKWITA,  Gdańsk: 18?23.
 • Kukwa M., Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Adamska E.,  Pietrzykowska K. 2013. Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Wyd. EKWITA,  Gdańsk: 9?17.
 • Adamska E. 2012. Protected and threatened lichens in the city of Toruń. [W:] Lipnicki L. (red) Lichen Protection ? Protected Lichen Species, Wyd. Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski: 321?331.
 • Adamska E. 2012. Międzynarodowa Konferencja ?Ochrona Porostów ? Porosty chronione?; Brody/Jeziory Wysokie; 11-14.09.2012 International Conference ?Lichen Protection ? Lichen Protected Species? Brody/Jeziory Wysokie; 11-14.09.2012. Wiadomości Botaniczne 56(3/4): 73?80.
 • Kukwa M., Kowalewska A., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow-Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Józef Kiszka, Kozik J., Lazarus M., Leśniański G., Oset M., Śliwa L. 2012. Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska)[Lichens and lichenicolous fungi of Wdzydzki Landscape Park (Pomorze Gdańskie, N Poland)]. Acta Botanica Cassubica 11: 75?103
 • Adamska E. 2011. Recolonisation of lichens in Toruń city. Ecol. Questions 15: 119?125.
 • Adamska E. 2010. Biota of lichens on the Zadroże Dune and its immediate surroundings. Ecol. Questions12: 51?58.
 • Gugnacka-Fiedor W., Adamska E. 2010. The preservation state of the flora and vegetation of the artillery range near the city of Toruń. Ecol. Questions12: 75?86.
 • Nienartowicz A., Kunz M., Adamska E., Boińska U., Deptuła M., Gugnacka-Fiedor W., Kamiński D., Rutkowski L. 2010. Relief and changes in the vegetation cover and the flora of the Zadroże Dune near the city of Toruń: comparison of the conditions in 1948 and 2009. Ecol. Questions 12:17?49.
 • Pawłowski B., Adamska E. 2008. Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64(2): 70?76.
 • Kukwa M., Adamska E. 2006. Stanowiska dwóch interesujących gatunków grzybów naporostowych znalezionych na Peltigera ssp. w Polsce. Frag. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 197?201.
 • Ceynowa ? Giełdon M., Adamska E. 2005. Caloplaca ruderum ? a new lichen to Poland. Polish Bot. Journal 50(1): 75?76.
 • Adamska E. 2004. Porosty miast jako biowskaźniki zanieczyszczenia powietrza. [W:] Kejna M., Uscka J. (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska 291?300.
 • Ceynowa ? Giełdon M., Adamska E., Kamiński D. 2004. Porosty Doliny Dolnej Wisły i na obszarze przemysłowym Kujaw. [W:] Krasicka?Korczyńska E., Korczyński M. (red.) Wycieczki geobotaniczne. Region Kujawsko ? Pomorski Odd. PTB Bydgoszcz: 13?22.
 • Nienartowicz A., Gugnacka-Fiedor W., Barcikowski A., Piernik A., Rutkowski L., Adamska E., Dorożyński R., Gabor M., 2004. Przemiany roślinności w antropogenicznym krajobrazie północnych Kujaw i Kotliny Toruńskiej. [W:] Krasicka ? Korczyńska E., Korczyński M. (red.) Wycieczki geobotaniczne. Region Kujawsko ? Pomorski Od. PTB Bydgoszcz: 108?123.

 

Streszczenia

 • Adamska E., Deptuła M. 2015. Materials to biota of lichens and lichenicolous fungi of military area near Toruń (Poland). The 14th European Heathlands Workshop. Heathlands of protected and military training areas in Northern Poland. Nicolaus Copernicus University, Scientific Society in Torun: 53.
 • Adamska E., Deptuła M. 2015. Epigeic lichens of different development stages of forest growing on the heathland ? preliminary research. The 14th European Heathlands Workshop. Heathlands of protected and military training areas in Northern Poland. Nicolaus Copernicus University, Scientific Society in Torun: 52.
 • Adamska E., Deptuła M. 2015. Udział porostów naziemnych na wybranych stanowiskach z Calluna vulgaris w okolicy Torunia. Materiały XIX Zjazdu Lichenologów polskich, UMCS, 14-18 września 20115, Zwierzyniec: 3?4.
 • Adamska E. 2014. Biota porostów leśnych miasta Torunia. Materiały Konf. Naukowej, Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień. XIV Toruńskie Seminarium Ekologiczne, 27?28 czerwca 2014.
 • Deptuła M., Filbrandt-Czaja A., Kamiński D., Adamska E., Lewandowska-Czarnecka A., Nienartowicz A. 2014. Zmiany jakości siedlisk, przynależności syn taksonomicznej zbiorowisk roślinnych oraz struktury podszytu i bieżącego opadu pyłkowego w procesie odtwarzania lasów na obszarze Nadleśnictwa Przymuszewo. Materiały Konf. Naukowej, Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień. XIV Toruńskie Seminarium Ekologiczne, 27?28 czerwca 2014.
 • Adamska E. 2013. Lichens of Heathlands in the City of Toruń and Wielka Nieszawka Commune, Abstracts and excursion guide. 23?28 June 2013. 13th European Heathland Workshop, North Western dune and lowland heaths ? natural processes and management. Denmark: 85?86.
 • Kamiński D., Adamska E. 2012. Flora naczyniowa i biota porostów na murach zamczysk w Toruniu i okolicy. [in] D. Kamiński, A. Lewandowska-Czarnecka, A. Wojciechowska (red.), XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne, Ekologia miasta, Konferencja Naukowa. S 37.
 • Adamska E., Wojciechowska A. 2012. Porosty epifityczne jako biowskaźniki warunków siedliskowych miasta Torunia. [in] D. Kamiński, A. Lewandowska-Czarnecka, A. Wojciechowska (red.), XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne, Ekologia miasta, Konferencja Naukowa. S 10.
 • Adamska E. 2012. Chronione i zagrożone porosty Torunia, [in] L. Lipnicki (ed.) Ochrona Porostów porosty chronione. Materiały konferencyjne 11-14 września 2012 r.. Sonar Literacki, Gorzów Wlkp. S. 86
 • Adamska E. 2010. Rekolonizacja przez porosty w Toruniu?, Ekologia a zrównoważony rozwój: XI Toruńskie Seminarium Ekologiczne, konferencja naukowa, 19-20.06.2010, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 12.
 • Adamska E. 2005. Występowanie porostów na wybranych forofitach w rezerwacie Kępa Bazarowa w Toruniu. Mat. Konf. Zieleń Miejska ? naturalne bogactwo miasta. Toruń: 30?31.
 • Adamska E. 2004. Porosty rezerwatu Kępa Bazarowa w Toruniu. Mat. Konf. PTB 53 Zjazdu Toruń ? Bydgoszcz, 124.
 • Adamska E. 2003. Porosty miast jako biowskaźniki zanieczyszczenia powietrza. [W:] Kejna M., Uscka J. (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Streszczenia referatów. Toruń-Kończynka 3-5 września 2003. 23-24.
 • Bronisz?Wolnomiejska D., Adamska E., Adamski A. 2002. Lekcje przyrody i biologii w muzeach przyrodniczych na przykładzie Muzeum BiNoZ UMK. Mat. Konf. pt.: Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Toruń 2002.
 • Adamska E. 1998. The research of lichen on Kaffi?yra Plain (NW Spitsbergen). Botanika polska u progu XXI wieku. Mat. Symp. i obrad 51 Zjazdu PTB ? Gdańsk 1998: 8.

 

Publikacje popularnonaukowe (w sumie 19 pozycji) w tym:

 • Adamski A., Adamska E. 2003: Minileksykon ryb akwariowych. Agencja Wyd. Egros, Warszawa. Ss.86
 • Adamska E. 2003: Nie tylko dokument. Nasze Akwarium 44, V.
 • Adamska E. 2003: Grzyby które odkryły rolnictwo. Wiedza i Życie 2, 34 ? 39.
 • Adamska E., Adamski A. 1999: Ulotne klejnoty. Nasze Akwarium 1(10).
 • Adamska E. 1998: Przyroda na szkle. Głos Uczelni 12 (154).
 • Adamska E. 1997: XIII Toruńska Letnia Wyprawa ? Spitsbergen ?97. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ?Salamandra? II (7).
 • Adamska E. 1996: Nowa wystawa w Muzeum Przyrodniczym ?Świat Porostów?. Głos Uczelni 4(122), rok V.
 • Adamska E. 1995: Muzeum Przyrodnicze UMK w Toruniu. Wszechświat 95 (1).
 • Adamska E. 1993: Cisy staropolskie w Wierzchlesie. Wszechświat 94 (12).
 • Adamska E., Adamski A. 1993: Ratujmy Brdę. Wszechświat 94 (7 – 8).

Inne zainteresowania

 • ochrona przyrody
 • fotografia przyrodnicza, zwłaszcza makrofotografia