Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Biofizyka

WYKŁAD – sala III

prowadzący: prof. dr hab. Maria Stankiewicz, dr Joanna Wyszkowska

piątek godz. 8:00-9:45
prof. dr hab. Maria Stankiewicz
15.10.2021
29.10.2021
12.11.2021

piątek godz. 8:00-9:30
dr Joanna Wyszkowska
26.11.2021
10.12.2021
07.01.2022
21.01.2022

ĆWICZENIA – sale B13, B 27, B28, C19, C24,

prowadzący: prof. dr hab. Maria Stankiewicz (MS), dr Joanna Wyszkowska (JW),
dr Milena Jankowska (MJ), dr hab. Łukasz Kuźbicki (ŁK), prof. UMK,  dr Przemysław Grodzicki (PG)
poniedziałek (8:30-10:45; 11:15-13:30)

Data Tematy i osoby prowadzące
11.10.2021 Biofizyczne podstawy zjawisk bioelektrycznych w komórkach

pobudliwych (B13/C19) – MJ

18.10.2021 Trójwymiarowe obrazowanie komórek w preparatach mikroskopowych (B27/B28) – ŁK
25.10.2021 Akustyka (B13) – PG
08.11.2021 Analiza danych elektrofizjologicznych (B13) – MS
15.11.2021 Pole elektromagnetyczne- źródła, efekty biologiczne i wykorzystanie w biomedycynie (B13/C24) – JW
22.11.2021 Zastosowanie nowoczesnych technologii (B13) – MS
29.11.2021 Fizyczne podstawy diagnostyki obrazowej (B13) – JW
06.12.2021 Termoregulacja (B13/C19) – MJ
13.12.2021 Zaliczenie- JW/MJ/MS

Materiały do ćwiczeń:

1-ogniwa 2021 

2-Właściwości cieczy i ciał stałych-napiecie powierzchniowe 2021 

3-gęstość i lepkosc 2021 

4-cieplo 2021 

5-prąd elektryczny 2021 

6-wzmacniacz 2021 

7-optyka 2021 

Raport notatnik 2021 

SCHEMAT SPRAWOZDANIA 2021