Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Ćwiczenia

 1. Immunologia
 2. Immunologia i immunopatologia
 3. Immunologia sądowa
 4. Zwierzęta jadowite i alergenne
 5. Podstawy chemii dla biologów
 6. Chemia ogólna i analityczna
 7. Podstawy chemii i fizyki środowiska
 8. Analiza chemiczna
 9. Aktywność fizyczna a odporność organizmu
 10. Metody analizy białek
 11. Genetyczne podłoże chorób człowieka
 12. Molekularne testy diagnostyczne
 13. Mikrobiologiczne wzorce patogenów: reakcje immunologiczne
 14. Immunologia medyczna
 15. Pracownia dyplomowa
 16. Pracownia specjalizacyjna
 17. Pracownia magisterska