Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Katedra Biochemii

W Katedrze Biochemii prowadzimy badania dotyczące enzymów jako cząsteczek regulujących metabolizm i transmisję sygnałów w komórkach. W badaniach prowadzonych w ekstraktach z tkanek roślinnych oraz hodowlach tkanek zwierzęcych jako modelach in vitro, posługujemy się metodami klasycznej biochemii, biologii molekularnej oraz biotechnologii. Do analiz jakościowych i ilościowych stosujemy techniki elektroforetyczne, chromatograficzne (w tym HPLC, FPLC i TLC), spektrofotometryczne i fluorymetryczne, także immunochemiczne i izotopowe.

Tematyka badawcza obejmuje trzy projekty:

  • Sygnalizacja purynergiczna w komórek macierzystych i zróżnicowanych
  • Metabolizm i fizjologiczna rola koniugatów kwasu indolilo-3-octowego (IAA)
  • Funkcja i regulacja nikotynowych receptorów acetylocholiny