Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownie

Pracownia Biochemii i Analizy Materiału Biologicznego

W Pracowni prowadzone są jakościowe i ilościowe analizy materiału biologicznego w oparciu o metody ekstrakcji, chromatografii i spektrofotometrii oraz metody izotopowe.

Pracownia dysponuje zestawem do HPLC, FPLC, zestawami do SPE, wirówką z chłodzeniem, spektrofotometrami, koncentratorem próżniowym z chłodzeniem, kolektorami frakcji, zestawami do elektroforezy białek i western blottingu.

Pracownia Biologii Molekularnej i Biotechnologii Białek

W pracowni prowadzone są analizy ekspresji białek na poziomie molekularnym oraz synteza rekombinowanych białek z zastosowaniem bakteryjnych i drożdżowych systemów ekspresyjnych.

Pracownia wyposażona jest w termocyklery, zestawy do elektroforezy kwasów nukleinowych, transiluminatory, komorę do PCR, zamrażarkę niskotemperaturową, inkubatory do hodowli bakterii, blok grzewczy, sonikator, mikrowirówki.

Pracownia Hodowli Komórek In Vitro i Analiz Cytotoksyczności

Pracownia prowadzi badania nad biologiczną rolą i oceną cytotoksyczności nowych materiałów, enzymów immobilizowanych na nanomateriałach oraz innych związków biologicznie czynnych w modelach in vitro.

Pracownia dysponuje komorą laminarną, inkubatorami CO2, łaźniami wodnymi, mikroskopem z odwróconą optyką, mikroskopami świetlnymi, fluorymetrem, spektrofotometrem, czytnikiem płytek.