Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej

Działalność dydaktyczna

Profil badawczy LBMiI, wymagający umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami biologii molekularnej, znajduje odzwierciedlenie w ofercie dydaktycznej pracowni dla studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Wykłady i zajęcia laboratoryjne obejmują m. in. zagadnienia związane z rekombinacją DNA (w tym rekombinacją in vivo) oraz transgenizacją, będącą procesem transformowania całego organizmu, w wyniku którego podlega on modyfikacji genetycznej. Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu inżynierii chromosomowej obejmują proces rekombinacji chromosomowej w żywych osobnikach Drosophila melanogaster z wykorzystaniem miejscowo specyficznych rekombinaz. Prowadzimy także zajęcia laboratoryjne dotyczące cytotoksyczności związków stosowanych w przemyśle spożywczym z wykorzystaniem ludzkich linii komórkowych w kulturach in vitro.

BIOTECHNOLOGIA

II i III rok I stopnia

  • Rekombinacja Małych Genomów – ćwiczenia laboratoryjne
  • Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu cytotoksyczności związków chemicznych dodawanych do żywności – ćwiczenia laboratoryjne

I rok II stopnia

  • Transgeneza Zwierząt Kręgowych – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne

BIOLOGIA

II i III rok I stopnia

  • Rekombinacja Małych Genomów – ćwiczenia laboratoryjne