Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej

Działalność wydziałowa

W obrębie LBMiI znajduje się laboratorium przystosowane do pracy z substancjami znakowanymi radioaktywnie: 14C, 3H, 32P, 36S, 45Ca. Dostęp do niego jest możliwy wyłącznie po uprzednim zadeklarowaniu chęci korzystania z zasobów LBMiI, wymaganym przeszkoleniu oraz zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją dotyczącą regulaminu pracy w laboratorium o zaostrzonym rygorze, instrukcją BHP, standardową procedurą postępowania z materiałami promieniotwórczymi oraz planem postępowania awaryjnego opracowanym dla LBMiI. Wymagana dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej LBMiI w zakładce DOKUMENTY.