Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej

Granty

Granty badawcze

 • Grant KBN nr 3 P04C 051 23, 2002-2003, wykonawca ? Robert Lenartowski
 • Grant NIH MH45330, 2003-2005; miejsce realizacji – Washington University in St. Louis, USA, wykonawca ? Robert Lenartowski
 • Grant NIH MH45330, 2007-2008, miejsce realizacji ? UMK w Toruniu, wykonawca ? Robert Lenartowski
 • Grant MNiSW nr N303 023 32/1034, 2007-2010, miejsce realizacji ? UMK, wykonawca ? Robert Lenartowski
 • dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu badawczego pod nazwą ?Wspieranie Nauki?, grant nr 20B/UM, 2007, miejsce realizacji ? UMK, kierownik grantu ? Robert Lenartowski
 • dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu badawczego pod nazwą ?Regionalny Fundusz Badań i wdrożeń?, grant nr2B/UM, 2007, miejsce realizacji ? UMK, kierownik grantu ? Robert Lenartowski
 • Grant MNiSW nr N N303 290 434, UMK 2008-2011, miejsce realizacji ? UMK, wykonawca ? Robert Lenartowski
 • Dofinansowanie UMK w ramach badań własnych 2010; kierownik ? Robert Lenartowski
 • Grant NCN nr 2011/03/D/NZ3/00603, 2011-2016, miejsce realizacji ? UMK, wykonawca ? Robert Lenartowski

Granty dydaktyczne

 • Grant UE Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy – “Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia”. POKL 4.1.2/2009; UMK Toruń; 2009-2012; współautor wniosku konkursowego i współwykonawca ? Robert Lenartowski
 • Grant UE Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs “Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i diagnostyce”. POKL 4.1.1/2009; UMK Toruń; 2009-12; współautor wniosku konkursowego i współwykonawca ? Robert Lenartowski
 • Grant UE Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy – “Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku biotechnologia”. POKL 4.1.2/2011; UMK Toruń; 2011-15; współautor wniosku konkursowego i współwykonawca ? Robert Lenartowski