Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii powstała w roku 1987 z inicjatywy prof. dr. hab. Wojciecha Donderskiego. Pierwotnie funkcjonowała jako Pracownia Biotechnologii Wód i Ścieków, która w 1989 przekształcona została w Zakład Mikrobiologii Wód i Biotechnologii. W związku ze znacznym poszerzeniem obszaru prowadzonych badań, w roku 2003 Zakład zmienił nazwę i obecnie działa jako Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii. W latach 2010-2022 funkcję kierownika Katedry sprawował prof. dr hab. Maciej Walczak. Od roku 2022 kierownikiem Katedry jest dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK.

Tematyka badawcza Katedry Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii jest szeroka. Obejmuje analizę mikrobiologiczną powietrza, gleby, wody, ścieków, a także środowisk ekstremalnych. Celem naszych badań jest poznanie bioróżnorodności i funkcji mikroorganizmów w różnych środowiskach naturalnych i antropogenicznych, a także pozyskanie i znalezienie praktycznych zastosowań dla enzymów i produktów metabolizmu mikroorganizmów w różnych dziedzinach przemysłu, medycyny i ochrony środowiska. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się również naturalne i syntetyczne substancje o charakterze biobójczym.

Katedra współpracuje ze środowiskami nauki w Polsce i za granicą, a także z przedsiębiorstwami, gdzie konkretna wiedza naukowa pomaga w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich firm.