Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (w języku angielskim)

 • R for biologists with metagenomics

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Ochrona Środowiska

 • Metody mikrobiologiczne w ochronie środowiska II rok, I st. (ćwiczenia)
 • Energie odnawialne i technologie bioenergetyczne II rok, I st. (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Biotechnologia

 • Biotechnologia w ochronie środowiska  II rok, II st. (wykład i ćwiczenia)
 • Mikrobiologia przemysłowa  III rok, I st. (wykład i ćwiczenia)
 • Chemia ogólna i analityczna  I rok, I st.  (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Biologia Sądowa

 • Analiza chemiczna  II rok, I st. (wykład i ćwiczenia)
 • Zoonozy – profilaktyka i zwalczanie (wykład)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Biologia

 • Chemia ogólna i analityczna  I rok, I st. (wykład i ćwiczenia)
 • Wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii przemysłowej I rok, II st. (wykład + ćwiczenia)
 • Mikrobiologia środowiskowa I rok, II st. (wykład i ćwiczenia)
 • Metagenomics II rok, II st. (ćwiczenia)
 • Bioaugumentacja i biopreparaty mikrobiologiczne II r, II st. (wykład i ćwiczenia)
 • Rośliny lecznicze w walce z patogenami II r, II st. (wykład  i ćwiczenia)
 • Biologia biofilmów mikrobiologicznych II r, II st (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Chemia Kosmetyczna

 • Mikrobiologia  II rok, I st. (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Diagnostyka Molekularna

 • Diagnostyka molekularna w laboratoriach przemysłowych II rok, II st (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty do wyboru

 • Mikroorganizmy na zwłokach kręgowców, Biologia sądowa
 • Mikrobiologia przemysłowa (kurs zakończony Certyfikatem), Biologia
 • Analiza mikrobiologiczna ścieków, osadu czynnego i osadów ściekowych (kurs zakończony Certyfikatem), Ochrona środowiska
 • Mikrobiologiczne metody badania wody na cele spożywcze i przemysłowe środowiska (kurs zakończony Certyfikatem), Ochrona środowiska

Wykłady monograficzne

 • Mikroorganizmy środowisk ekstremalnych
 • Bioaugumentacja
 • Mikrobiologia wody i ścieków

Przedmioty specjalizacyjne dla licencjatów i magistrantów Zakładu

 • Pracownia dyplomowa i seminarium dla licencjatów na kierunku Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska i Biologia sądowa
 • Pracownia magisterska i seminarium dla magistrantów i doktorantów na kierunku Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska i Diagnostyka molekularna

Warsztaty

 • Wykorzystanie chromatografii GC/MS do diagnostyki metabolitów (w ramach projektu POWER Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro)

Projekty

 • Wpływ środków ochrony roślin na bioróżnorodność gleby (w ramach projektu POWER Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro)
 • Analiza ekspresji genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych (w ramach projektu POWER Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro)

Kursy

 • Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w środowisku przemysłowym oraz sposoby ich eliminacji (w ramach projektu POWER Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro)