Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Projekty

Projekty badawcze zewnętrzne

 • Mikroflora powietrza uzdrowiska Ciechocinek (2005-2007); grant KBN 2 P04G 108
 • Biodegradacja karbendazymu i deltametryny przez bakterie neustonowe, planktonowe, bentosowe i epifityczne Jeziora Chełmżyńskiego (2005-2007); grant KBN 2PO4G05229
 • Degradacja odpadów chitynowych (2006-2008); grant KBN 2 P04G 063 29
 • Bakterie mikrowarstwy powierzcniowej zbiorników wodnych, ich aktywność metaboliczna, enzymatyczna i podziałowa (2005-2007); grant KBN 2 P04G 123 28
 • Produkcja wtórna i aktywność enzymatyczna mikroflory glebowej ryzosferowej w wierzbowej oczyszczalni ścieków (2006-2008); grant KBN 2 P04G 025 30
 • Zróżnicowanie filogenetyczne bakterii występujących w mikrowarstwie powierzchniowej (2009-2011); grant NCN N N304 286237
 • Enzymy chitynolityczne wytwarzane przez mikroorganizmy jako biofungicydy o potencjalnym zastosowaniu w ochronie środowiska (2010-2012); grant NCN N N304 373538
 • Ocena wpływu nowo powstałego oraz rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Toruniu na jakość mikrobiologiczną powietrza i gleby (2010-2012); grant NCN  N N304 392538
 • Charakterystyka i znaczenie hydrolaz bakterii Stenotrophomonas maltophilia w biologicznej ochronie roślin uprawnych (2011-2014); grant NCN 2011/01/B/NZ9/04555
 • Występowanie patogennych dla ludzi ameb typu limax i bakterii z rodzaju Legionella pneumophila w podgrzanych wodach oraz implikacje dotyczące ryzyka ich jednoczesnej inwazji (2010 – 2013); grant NCN N N304 387838
 • Wpływ pochodnych PHMG na właściwości biobójcze, aktywność biologiczną i podatność na degradację biopolimerów (2011-2014); grant NCN 2011/01/B/NZ9/00230
 • Opracowanie i scharakteryzowanie nowych materiałów na bazie kolagenu modyfikowanego betaglukanem wzbogaconego o związki biobójcze pochodzenia naturalnego; grant NCN (2019-2021); 2018/31/N/ST8/01509
 • Nitrogen fixing bacteria from extreme environments as a remedy for nitrogen deficiency in saline soils. NitroFixSal. Widening Fellowships, Horizon 2020; grant EU (2021-2023) NitroFixSal – 101038072

Projekty badawcze w ramach IDUB UMK (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

 • DEBIUTY: Effect of plant growth-promoting rhizobacteria on rape growth and their influence on native microbial population (2020)
 • INCOOP Mikrogrant: Opracowanie naturalnego układu konserwującego na bazie kwasu taninowego oraz kwasu galusowego
 • Inter disciplinas excellentia: “Biopolymers with Antimicrobial Activity Research Group”, projekt realizowany we współpracy z Katedrą Chemii Biometiałów i Kosmetyków
 • Inter disciplinas excellentia: “Mikrobiologia w konserwacji zabytków”, projekt realizowany we współpracy z Katedrą Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
 • Mobilności 2022: Extraction, edible packaging film preparation and characterization of polysaccharides from mulberry (Morus alba L.) leaves, projekt realizowany we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
 • Mobilności 2023: The biodegradation of chitosan films modified with phenolic acids by Trichoderma strains – projekt realizowany we współpracy z Katedrą Chemii Biomateriałów i Kosmetyków
 • Mobilności 2023: Diversity study of nitrogen-fixing bacteria using PVDF membrane in technosoils from Inowrocław
 • Grupa Badawcza Biodegradowalnych Materiałów Opakowaniowych – projekt realizowany we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

Komercjalizacja wyników i współpraca z przedsiębiorstwem

 • Opracowanie preparatu Bacto Tech wspomagającego proces bioremediacji gleb, który w styczniu 2012 r. otrzymał certyfikat PZH.
 • Udział w projekcie realizowanym przez POLMASS Zakład Preparatów Paszowych. Opracowanie biotechnologiczne i wdrożenie do produkcji inokulantu mikrobiologicznego służącego do otrzymywania pasz wysokiej jakości (2014); projekt współfinansowany ze środków UE w ramach programu Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii (RPKP.05.04.00-04-004/12)

Uczestnictwo w projektach międzynarodowych

 • Kultura funeralna elit I Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej”. Projekt był realizowany w ramach  “Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2012)
 • Nitrogen fixing bacteria from extreme environments as a remedy for nitrogen deficiency in saline soils. NitroFixSal. Widening Fellowships, Horizon 2020; grant EU (2021-2023) NitroFixSal – 101038072