Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Współpraca krajowa i zagraniczna

Współpraca krajowa
 • Katedra Biochemii, SGGW Warszawa
 • Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, UWM Olsztyn
 • Katedra Inżynierii Materiałowej, UKW Bydgoszcz
 • Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, UMK Toruń
 • Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów, UMK Toruń
 • Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, UMK Toruń
 • Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej, UW Warszawa
 • Zakład Mikrobiologii, UWM Olsztyn
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
 • Katedra inżynierii Materiałowej i Spajania, Politechnika Gdańska
 • Zakład Analityki Żywnosci i Ochrony Środowiska, UTP, Bydgoszcz

Współpraca zagraniczna

 • Department of Microbiology, Eötvös Loránd University (Budapest, Hungary)
 • Department of Biological and Biochemical Sciences, Uniwersity of Pardubice (Czech Republic)
 • Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences (Uppsala, Sweden)
 • Department of Agricultural Food and Biological Technology, Chonnam National University, College of Agriculture and Life Science (Gwangju, South Korea)
 • Faculté des Sciences et Techniques Guéliz, Av Abdel Karim El Khattabi, Cadi Ayyad University (Marrakech, Morocco)