Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Tematyka badawcza Katedry

  • Analiza mikrobiologiczna powietrza, wody, ścieków i gleby (liczebność mikroorganizmów, aktywność metaboliczna i enzymatyczna, identyfikacja molekularna bakterii i grzybów pleśniowych)
  • Bioróżnorodność mikroorganizmów środowisk ekstremalnych (solanki, wody głębinowe, wapno posodowe)
  • Biofilmy mikrobiologiczne (analiza jakościowa i ilościowa, aktywność enzymatyczna, czynniki hamujące powstawanie biofilmów)
  • Biodegradacja ksenobiotyków  (pestycydów, związków powierzchniowo – czynnych)
  • Enzymy pochodzenia mikrobiologicznego i ich potencjał biotechnologiczny (optymalizacja syntezy enzymów proteolitycznych, lipolitycznych, amylolitycznych, celulolitycznych, chitynolitycznych)
  • Substancje biobójcze i ich zastosowanie
  • Substancje biobójcze wbudowane w polimery

W Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii realizowany jest projekt:

Project title: N fixing bacteria from extreme environments as a remedy for nitrogen deficiency in saline soils (NitroFixSal 101038072)

Financing: This project has received funding from the  European  Union’s  Horizon  2020  research and innovation programme under the SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION grant agreement No  101038072.

Project summary: The main objective of the NitroFixSal project is to obtain bacteria from extreme saline environments that can fix nitrogen and then implement them into the soil under laboratory conditions to improve the growth of wheat seedlings. Microorganisms naturally adapted to high salinity conditions can promote plant growth under salt stress and contribute to increased plant biomass and protection against pathogens. This can further result in a reduction of mineral fertilizers and pesticides used in agriculture.

General investigator: Sweta Binod Kumar, PhD

Coordinators: Agnieszka Kalwasińska PhD, Prof. Assoc. at NCU, Maria Swiontek Brzezinska PhD, Prof. Assoc. at NCU

Duration: 01.07.21 – 30.06.23

Overall budget: € 137 625.60, EU contribution: € 137 625.60

Projekt powiązany z grantem NitroFixSal 101038072

 

 

 

 

 

 

W Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii realizowano projekt: