Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Dominika Thiem (specjalista inżynieryjno-techniczny)

e-mail:thiem@umk.pl
telefon: (56) 611 31 82
pokój: C167B

ResearchGate:
ORCID id

Zainteresowania badawcze:

 • Wpływ czynników abiotycznych na różnorodność mikrosymbiontów roślin (grzyby ektomykoryzowe, grzyby arbuskularne, bakterie diazotroficzne);
 • Rola mikroorganizmów w podwyższaniu tolerancji roślin na stres solny;
 • Mechanizmy warunkujące tworzenie symbiozy mykoryzowej w glebach zasolonych.

Wykształcenie:

 • 2014-2021 studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK), kierunek: biologia, temat pracy: „Mikrobiom korzeni Alnusglutinosa Gaertn. w warunkach stresu solnego”
 • 2012-2014 studia magisterskie na UMK, kierunek: biotechnologia „Mikrobiologiczna synteza sideroforów w obecności kadmu”
 • 2009-2012 studia licencjackie na UMK, kierunek: biotechnologia „Wirusy jako czynnik chorobotwórczy roślin oraz wpływ wybranych mikroorganizmów na przebieg infekcji wirusowej na przykładzie Potatovirus Y u Solanum tuberosum L.”

 Staże naukowe:

 • W ramach akcji COST FP1305 Biolink: “Molecular approaches in analyzing arbuscular mycorrhizal diversity under saline stress?”, University of Ljubljana, Slovenia: 10 – 11.2015 r. 

Projekty naukowe:

1) Wykonawca grantu NCN „Probiotyki i prebiotyki – mechanizm ich oddziaływania na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury od okresu przedwylęgowego do pełnej dojrzałości zwierzęcia, poprzez wczesną modulację mikrobiomu. OVOBIOM” 2021-2024

2) Wykonawca grantu NCN „„Nature-based perennial grain cropping as a model to safeguard functional biodiversity towards future-proof agriculture (NAPERDIV)” BIODIVCLIM (EU/NCN) 2021-2023

3) Kierownik grantu NCN (PRELUDIUM DEC-2016/23/N/NZ8/00294) „Wpływ zasolenia na dualną strukturę mykoryzową olszy czarnej”. Projekt realizowany od 07.09.2017 r. do 06.09.2021 r.
4) Pomoc techniczna w grancie NCN (OPUS, DEC-2016/23/B/NZ9/0341) „Grzyby arbuskularne jako wektory wirusów roślinnych (MYCOVIR)” – 12.2017-12.2018 r., 09-10.2020 r.
5) Kierownik projektu badawczego (grant UMK nr 2840-B) „Selekcja bakterii korzeniowych olszy czarnej (Alnusglutinosa L.) zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego w warunkach stresu solnego”. Projekt realizowany 05-11.2017 r.
6) Kierownik projektu badawczego (grant UMK nr 2579-B) „Bioróżnorodność symbiontów mykoryzowych olszy czarnej w warunkach stresu solnego”. Projekt realizowany: od 04.05-31.10.2016 r.
7) Wykonawca grantu (PRELUDIUM DEC-2012/07/N/NZ9/01608) „Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące mikrobiologicznie wspomaganej fitoekstrakcji metali ciężkich” (07.2014, 11.2014 r.-09.2015 r.)

Stypendia

 • Stypendium naukowe dla doktorantów w latach: 2015-2016, 2018-2019
 • Stypendiumprojakościowedla najlepszych doktorantów w latach: 2015-2016, 2018-19
 • Stypendium Rektora za wyniki w nauce: 2013-2014
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 2010-2011

Nagrody i wyróżnienia

 • II nagroda za prezentację pt.:”Mikrobiom korzeni i ryzosfery Alnusglutnosa (L.) Gaertn. w warunkach stresu solnego na V Sympozjum Naukowym pt.: „Metagenomy różnych środowisk” 17-18.06.2021 r.
 • Grant w ramach akcji COST FP1305 Biolinknarealizacjęstażu (STSM) „Molecular approaches in analyzing arbuscular mycorrhizal diversity under saline stress”Uniwersytet w Ljubljana, Słowenia

 Publikacje

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu