Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekty

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • 2023-2026 „Untapped potential of actinobacteria from aquatic environments as a source of novel bioactive compounds” (dr hab. Patrycja Golińska PI of the project) within Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (MSCA DN) Hotbio Project (NCU Beneficiary of the Project).
 • 2023-2025 „Mycogenic metal nanoparticles for plant growth stimulation and increased plant production” (NSC of Poland, Grant No. 022/45/N/NZ9/01483). PI Joanna Trzcińska-Wencel, Mentor dr hab. Patrycja Golińska, Associate Professor of NCU.
 • 2020-2024: „Probiotyki i prebiotyki – mechanizm ich oddziaływania na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury od okresu przedwylęgowego do pełnej dojrzałości zwierzęcia, poprzez wczesną modulację mikrobiomu. OVOBIOM” – beneficjentem środków jest UTP w Bydgoszczy, Wykonawcy: prof. dr hab. Katarzyna Hrynkieiwcz, dr Dominika Thiem, mgr Niloofar Akhavan.
 • 2021-2023 „Development of new environmentally-friendly and biologically active nanomaterials” within Ulam Programm of the National Academic Exchange Agency of Poland (NAWA). Mahendra Rai (PhD) PI of the project, dr hab. Patrycja Golińska, Associate Professor of NCU Mentor of the project.
 • 2021-2023: „Nature-based perennial grain cropping as a model to safeguard functional biodiversity towards future-proof agriculture (NAPERDIV)” BIODIVCLIM (EU/NCN) 2021-2023 Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Wykonawcy: dr Edyta Deja-Sikora, dr Dominika Thiem; Postdoc: dr. Makoto Kanasugi
 • 2021-2022: „Actinomycetes isolated from coniferous soils as a plant growth promoters and biocontrol factor for fungal pathogens of pine seedlings” (Excellence Inititative – Research University, Grants4NCUStudents 90-SIDUB.6102.40.2021.G4NCUS1); leader and main investigator – mgr Magdalena Świecimska
 • 2021-2022: A salty profile of endophytic fungi – a proteomic approach (Salt-Fun)” (NCN, MINIATURA 4 grant No. 2020/04/X/NZ9/02113), Project leader: dr Bliss Ursula Furtado
 • 2021-2022: “Searching for biologically active compounds limiting the colonization of crops by pathogenic microorganisms for humans” (NCN, MINIATURE 3). Project leader: Dr. Sonia Szymańska
 • 2021-2022: The use of mycorrhizal fungi in combating viral diseases of potato (Solanum tuberosum L.) (NCBiR, TANGO 4); coordinator – prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, contractor – Edyta Deja-Sikora
 • 2021 – 2022: Interdisciplinary Team LaTeralTEchniqueBio-AFM Team (LATTE), INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA competition organized by the Nicolaus Copernicus University in Torun as part of the Excellence Initiative – Research University program, member – dr Dariusz Laskowski
 • 2019 – 2023: “Vegetables free of human pathogenic microorganisms (HPMOs)” (COST Action 16110 Control of Human Pathogenic Microorganisms in Plant Production Systems); Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Chair of Microbiology, Faculty of Biology and Environmental Protection, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. Co-supervisor: Dr. habil. Silke Ruppel, Leibnitz-Institute of Vegetabale and Ornamental Crops, Großbeeren, Germany, Department of Plant nutrition, Germany.

Zakończone projekty badawcze:

 • 2017 – 2020: “BETAMIKRO – Mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną” (NCN, OPUS, UMO-2016/21/B/NZ9/00840); wykonawca – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, wykonawca – dr Sonia Szymańska
 • 2017 – 2021: “Arbuscular fungi as vectors of plant viruses (MYCOVIR)” (NCN, OPUS, UMO-2016/23 / B / NZ9 / 03417); coordinator – prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, contractor – Dr. Edyta Deja-Sikora, Dr. Sonia Szymańska. Dr. Dominika Thiem
 • 2017 – 2020: “Badanie możliwości wykorzystania nanocząstek srebra wytwarzanych przez promieniowce jako czynnika antybakteryjnego i antygrzybowego nietoksycznego dla komórek eukariotycznych” (NCN, PRELUDIUM (2016/23/N/NZ9/00247); opiekun naukowy – prof. dr hab. Hanna Dahm, kierownik – mgr Magdalena Wypij
 • 2016-2020: Grant of NCN No. 2016/23/N/NZ9/00247. Project title: Study of application potential of silver nanoparticles synthetized from actinobacteria as an antibacterial and antifungal agents with non-toxic activity to eukaryotic cells. Leader dr Magdalena Wypij
 • 2017 – 2020:   “Wpływ zasolenia na dualną strukturę mykoryzową olszy czarnej” (NCN, PRELUDIUM, UMO-2016/23/N/NZ8/00294); opiekun naukowy – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, kierownik – mgr Dominika Thiem, wykonawca – dr Sonia Szymańska
 • 2015 – 2019: “Boosting plant-Endophyte STability, compatibility and Performance Across ScaleS – BestPass” (676480 – BestPass – H2020-MSCA-ITN-2015/H2020-MSCA-ITN-2015 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, ITN-ETN); dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, mgr Bliss Ursula Furtado, obsługa administracyjna projektu – dr Sonia Szymańska
 • 2017: “Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii i grzybów patogennych” (NCN, Miniatura 1 Nr. 2017/01/X/NZ8/))140 pt.; kierownik – dr hab. Patrycja Golińska
 • 2002 – 2004: “Molecular and biological characterization of ectomycorrhizal strains for phytoremediation” (projekt Marie Curie finasowany przez Komisję Europejską, contract HPMD-CT-2001-00078; koordynator projektu: Dr. habil. C. Baum); dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2004 – 2006: “Physiological and genetic characterisation of helper bacteria associated with mycorrhizae of willow for phytoremediation” (Marie Curie Reintegration Grant finansowany przez Komisje Europejską; Akronim: MYCOHELPER; kontrakt N°006315; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2004 – 2006: Specjalny program badawczy  uzupełniający do projektu MYCOHELPER. Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2006 – 2008: “Adaptation of two dual symbiotic plant, Astragalus alpinus and Salix polaris, for higher latitudes”  EU ATANS Grant; Fp6506004; koordynator Dr. habil. C. Baum); wykonawca – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2007 – 2008: “Rola symbiozy mykoryzowej w zdolnościach adaptacyjnych wierzby polarnej (Salix polaris) do warunków subarktycznych” Grant UMK (453-B); koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2006 – 2009: “Dualizm mykoryzowy na korzeniach wierzb (Salix spp.) zasiedlających tereny zdegradowane i jego rola w procesie fitoremediacji” Grant Rektora UMK (523-B); koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2009 – 2010: “Wpływ zabiegów agromelioracyjnych na różnorodność mykoryz siewek drzew w szkółkach leśnych” Grant UMK (655-B); koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2009 – 2011: “Wykorzystanie biosensorów w bioaugmentacji gleb skażonych metalami ciężkimi – implikacje dla monitoringu procesów fitoremediacji” Grant KBN; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2010 – 2011: “Reducing environmental impacts of SRC through evidence-based integrated decision support tools” – RATING-SRC. Projekt ERA-NET; wykonawca – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2013 – 2016: “Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolononych i ich zastosowanie w rolnictwie i biotechnologii” Grant OPUS5 NCN; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2013 – 2016: “Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym, wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych”. Interdyscyplinarny projekt badawczy Symfonia 1 finansowany przez NCN Nr. 2013/08/W/NZ8/00701. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zespołu – prof. dr hab. Hanna Dahm, główny wykonawca – dr hab. Patrycja Golińska, wykonawca – mgr Magdalena Wypij