Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekty

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • 2020-2024: „Probiotyki i prebiotyki – mechanizm ich oddziaływania na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury od okresu przedwylęgowego do pełnej dojrzałości zwierzęcia, poprzez wczesną modulację mikrobiomu. OVOBIOM” – beneficjentem środków jest UTP w Bydgoszczy, Wykonawcy: prof. dr hab. Katarzyna Hrynkieiwcz, dr Dominika Thiem, mgr Niloofar Akhavan.
 • 2021-2023: „Nature-based perennial grain cropping as a model to safeguard functional biodiversity towards future-proof agriculture (NAPERDIV)” BIODIVCLIM (EU/NCN) 2021-2023 Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Wykonawcy: dr Edyta Deja-Sikora, dr Dominika Thiem; Postdoc: dr. Makoto Kanasugi
 • 2021-2022: „Actinomycetes isolated from coniferous soils as a plant growth promoters and biocontrol factor for fungal pathogens of pine seedlings” (Excellence Inititative – Research University, Grants4NCUStudents 90-SIDUB.6102.40.2021.G4NCUS1); leader and main investigator – mgr Magdalena Świecimska
 • 2021-2022: A salty profile of endophytic fungi – a proteomic approach (Salt-Fun)” (NCN, MINIATURA 4 grant No. 2020/04/X/NZ9/02113), Project leader: dr Bliss Ursula Furtado
 • 2021-2022: “Searching for biologically active compounds limiting the colonization of crops by pathogenic microorganisms for humans” (NCN, MINIATURE 3). Project leader: Dr. Sonia Szymańska
 • 2021-2022: The use of mycorrhizal fungi in combating viral diseases of potato (Solanum tuberosum L.) (NCBiR, TANGO 4); coordinator – prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, contractor – Edyta Deja-Sikora
 • 2021 – 2022: Interdisciplinary Team LaTeralTEchniqueBio-AFM Team (LATTE), INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA competition organized by the Nicolaus Copernicus University in Torun as part of the Excellence Initiative – Research University program, member – dr Dariusz Laskowski
 • 2019 – 2023: “Vegetables free of human pathogenic microorganisms (HPMOs)” (COST Action 16110 Control of Human Pathogenic Microorganisms in Plant Production Systems); Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Chair of Microbiology, Faculty of Biology and Environmental Protection, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. Co-supervisor: Dr. habil. Silke Ruppel, Leibnitz-Institute of Vegetabale and Ornamental Crops, Großbeeren, Germany, Department of Plant nutrition, Germany.

Zakończone projekty badawcze:

 • 2017 – 2020: “BETAMIKRO – Mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną” (NCN, OPUS, UMO-2016/21/B/NZ9/00840); wykonawca – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, wykonawca – dr Sonia Szymańska
 • 2017 – 2021: “Arbuscular fungi as vectors of plant viruses (MYCOVIR)” (NCN, OPUS, UMO-2016/23 / B / NZ9 / 03417); coordinator – prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, contractor – Dr. Edyta Deja-Sikora, Dr. Sonia Szymańska. Dr. Dominika Thiem
 • 2017 – 2020: “Badanie możliwości wykorzystania nanocząstek srebra wytwarzanych przez promieniowce jako czynnika antybakteryjnego i antygrzybowego nietoksycznego dla komórek eukariotycznych” (NCN, PRELUDIUM (2016/23/N/NZ9/00247); opiekun naukowy – prof. dr hab. Hanna Dahm, kierownik – mgr Magdalena Wypij
 • 2016-2020: Grant of NCN No. 2016/23/N/NZ9/00247. Project title: Study of application potential of silver nanoparticles synthetized from actinobacteria as an antibacterial and antifungal agents with non-toxic activity to eukaryotic cells. Leader dr Magdalena Wypij
 • 2017 – 2020:   “Wpływ zasolenia na dualną strukturę mykoryzową olszy czarnej” (NCN, PRELUDIUM, UMO-2016/23/N/NZ8/00294); opiekun naukowy – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, kierownik – mgr Dominika Thiem, wykonawca – dr Sonia Szymańska
 • 2015 – 2019: “Boosting plant-Endophyte STability, compatibility and Performance Across ScaleS – BestPass” (676480 – BestPass – H2020-MSCA-ITN-2015/H2020-MSCA-ITN-2015 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, ITN-ETN); dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK, mgr Bliss Ursula Furtado, obsługa administracyjna projektu – dr Sonia Szymańska
 • 2017: “Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii i grzybów patogennych” (NCN, Miniatura 1 Nr. 2017/01/X/NZ8/))140 pt.; kierownik – dr hab. Patrycja Golińska
 • 2002 – 2004: “Molecular and biological characterization of ectomycorrhizal strains for phytoremediation” (projekt Marie Curie finasowany przez Komisję Europejską, contract HPMD-CT-2001-00078; koordynator projektu: Dr. habil. C. Baum); dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2004 – 2006: “Physiological and genetic characterisation of helper bacteria associated with mycorrhizae of willow for phytoremediation” (Marie Curie Reintegration Grant finansowany przez Komisje Europejską; Akronim: MYCOHELPER; kontrakt N°006315; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2004 – 2006: Specjalny program badawczy  uzupełniający do projektu MYCOHELPER. Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2006 – 2008: “Adaptation of two dual symbiotic plant, Astragalus alpinus and Salix polaris, for higher latitudes”  EU ATANS Grant; Fp6506004; koordynator Dr. habil. C. Baum); wykonawca – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2007 – 2008: “Rola symbiozy mykoryzowej w zdolnościach adaptacyjnych wierzby polarnej (Salix polaris) do warunków subarktycznych” Grant UMK (453-B); koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2006 – 2009: “Dualizm mykoryzowy na korzeniach wierzb (Salix spp.) zasiedlających tereny zdegradowane i jego rola w procesie fitoremediacji” Grant Rektora UMK (523-B); koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2009 – 2010: “Wpływ zabiegów agromelioracyjnych na różnorodność mykoryz siewek drzew w szkółkach leśnych” Grant UMK (655-B); koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2009 – 2011: “Wykorzystanie biosensorów w bioaugmentacji gleb skażonych metalami ciężkimi – implikacje dla monitoringu procesów fitoremediacji” Grant KBN; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2010 – 2011: “Reducing environmental impacts of SRC through evidence-based integrated decision support tools” – RATING-SRC. Projekt ERA-NET; wykonawca – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2013 – 2016: “Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolononych i ich zastosowanie w rolnictwie i biotechnologii” Grant OPUS5 NCN; koordynator – dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 • 2013 – 2016: “Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym, wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych”. Interdyscyplinarny projekt badawczy Symfonia 1 finansowany przez NCN Nr. 2013/08/W/NZ8/00701. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zespołu – prof. dr hab. Hanna Dahm, główny wykonawca – dr hab. Patrycja Golińska, wykonawca – mgr Magdalena Wypij