Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii

Pracownicy

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Pracownicy naukowi:

Pracownicy techniczni:

Doktoranci: