Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Bliss Ursula Furtado (adiunkt)

e-mail: bliss.furtado@umk.pl
telefon: (56) 611 44 47
pokój: C170

Godziny konsultacji: Monday- Friday (drogą mailową)

 

ResearchGate
ORCID id

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • Molekularna analiza społeczności oraz mikriobiomu roślinnych endofitów oraz mikroorganizmów ryzosferowych.
 • Zrozumienie jak czyniki abiotyczne krztałtują mikriobiom roślin oraz ich wzajemne interakcje.
 • Analiza transkryptomu halofitów i traw.
 • Analiza proteomiczna detoksykacji metali ciężkich za pośrednictwem bakterii i grzybów.

 Wykształcenie:

Doktorat z Nauk Biologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (Grudzień 2019). Tytuł pracy: Deciphering the diversity and functionality of fungal endophytes associated with Salicornia europaea L. Promotor: Prof. Katarzyna Hrynkiewicz

Praca magisterska z Biotechnologii, Bangalore University, India (Czerwiec 2012). Tytuł pracy: Isolation and characterization of carbendazim-degrading fungi from soil. Promotor: Prof. T.K.S. Gowda

Praca licencjacka z Biotechnologii, Goa University, India (Kwiecień 2010). Temat pracy: Production of cellulose by fungi using agrowastes by Solid State Fermentation. Pomoc przy projekcie: Dr. M.L. Swaroopa

Staże naukowe:

 1. 2019 Kwiecieńt –Wrzesień: Erasmus+ stypendiu w Aarhus University, Dania
 2. 2018 Kwiecień –Maj: DLF Seeds A/S (Global Seed Company), Højerupvej, Store Heddinge, Dania
 3. 2017 Styczeń -Kwiecień: Aarhus University, Flakkeberg, Dania

 Granty:

2021-2022: Postdoc at Faculty of Natural Sciences, Department of Life Sciences, Imperial College London and Department of Comparative Plant and Fungal Biology, Royal Botanic Gardens, Kew, London.  Funding: IDUB programme for “Mobility of young scientists employed at the Nicolaus Copernicus University in Toruń”. Tytuł projektu: Know your roots: Diversity and functional structure of ectomycorrhizal communities in conifer and broadleaf trees as indicators of forest health

2021-2022: Narodowego Centrum Nauki (NCN) MINIATURA 4 grant No. 2020/04/X/NZ9/02113 Beneficjent: Department of Microbiology, Faculty of Biology and Environmental Protection, Nicolaus Copernicus University, Poland. Tytuł projektu: A salty profile of endophytic fungi – a proteomic approach (Salt-Fun)

2015–2019: działania „Maria Skłodowska-Curie” – projekt Innovative Training Network, finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji HORIZON 2020 w ramach umowy o grant Marie Skłodowska-Curie nr 676480.Beneficjent: Katedra Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Polsce.Tytuł projektu: Boosting Plant-Endophyte Stability, Compatibility and Performance across scales (BestPass).

 Nagrody i wyróżnienia:

 1. “Indywidualne wyróżnienie za osiągnięcia naukowe w 2019 roku ”od Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 24 czerwca 2020, Toruń
 2. Nagroda za „Najlepszą prezentację ustną” na IX konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Doświadczalnej Roślin (PSEPB), 9-12 września 2019, Toruń.
 3. Stypendium Erasmus + na wizytę naukową na Uniwersytecie w Aarhus w Danii. Miesiące: od sierpnia do września 2019
 4. Grant podróżny dla nowego fitologa naukowców nowej generacji 2019, Dublin.
 5. Grant podróżny dla „Badacza wczesnego etapu FEMS” sponsorowany przez FEMS podczas konferencji miCrope 2017, która odbyła się we Wiedniu, Austria, 4-7 grudnia 2017.
 6. Stypendium doktoranckie w ramach stypendium naukowego Unii Europejskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie – projekt Innovative Training Network HORIZON 2020 od marca 2016 do lutego 2019 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 7. Nagrodzony „Najlepszym wyjeżdżającym studentem roku” podczas studiów magisterskich 2010-12 w Brindavan College w Bangalore w Indiach.
 8. Wybrana przewodniczącą klubu nauk biologicznych „BIOVEDIKA”, 2011-12 w Brindavan College, Bangalore, Indie.

Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu