Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii

Dydaktyka

Kierunek Biologia

Wykłady:

 • Mikrobiologia S1, II rok
 • Mikrobiologia środowiskowa S2, I rok
 • Identyfikacja i taksonomia mikroorganizmów Mikrobiologia środowiskowa S2, II rok
 • Grzyby i porosty S2, I rok
 • Phytopathology  S2, II rok
 • Mikrobiom człowieka i zwierząt S2, II rok
 • Mutualistic interactions S2, II rok

Laboratoria:

 • Mikrobiologia S1, II rok
 • Mikrobiologia środowiskowa S2, I rok
 • Identyfikacja i taksonomia mikroorganizmów Mikrobiologia środowiskowa S2, II rok
 • Grzyby i porosty S2, I rok
 • Phytopathology  S2, II rok
 • Mikrobiom człowieka i zwierząt S2, II rok
 • Mutualistic interactions S2, II rok

Kierunek Biologia sądowa

Wykłady:

 • Mikrobiologia sądowa S1, I rok
 • Szkodniki  i patogeny roślin S1, I rok
 • Bezpieczeństwo postępowania z materiałem biologicznym S1, I rok

Laboratoria:

 • Mikrobiologia sądowa S1, I rok
 • Szkodniki  i patogeny roślin S1, I rok
 • Bezpieczeństwo postępowania z materiałem biologicznym S1, I rok

Kierunek Biotechnologia

Wykłady:

 • Mikrobiologia ogólna S1, II rok
 • Wirusologia S2, II rok
 • Symbiozy mikroorganizmów i roślin  wykład monograficzny, S1 i S2

Laboratoria:

 • Mikrobiologia ogólna S1, II rok
 • Wirusologia S2, II rok
 • Czynniki patogenności bakterii klinicznych S1, II i III rok
 • Kształtowanie tolerancji roślin na stres S1, II i III rok
 • Patogeny i szkodniki roślin S1, II i III rok
 • Zasady bezpiecznego postępowania z materiałem mikrobiologicznym S1, II i III rok

Kierunek Chemia medyczna

Wykłady:

 • Podstawy mikrobiologii S1, I rok
 • Czynniki patogenności bakterii klinicznych S1, II rok
 • Wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii farmaceutycznej S1, III rok

Laboratoria:

 • Podstawy mikrobiologii S1, I rok
 • Czynniki patogenności bakterii klinicznych S1, II rok
 • Wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii farmaceutycznej S1, III rok

Kierunek Diagnostyka molekularna

Wykłady:

 • Diagnostyka molekularna środowiska S2, II rok

Laboratoria:

 • Diagnostyka molekularna środowiska S2, II rok