Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii

Aktualności

2020

 

Doktor Bliss Furtado wśród 11 laureatów konkursu na grant Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Ukazała się ostatnia lista rankingowa w konkursie Miniatura 4 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród laureatów znalazło się 11 badaczy z UMK a wśród nich doktor Bliss Furtado z naszej katedry.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego, służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

dr Bliss Furtado z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych otrzymała grant za projekt “Słony profil grzybów endofitycznych – podejście proteomiczne (Salt-Fun)” (50 000 zł)

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji granu.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu


Serdeczne gratulacje dla Doktor Dominiki Thiem!

Dnia 19 listopada nasza doktorantka obroniła swoją pracę doktorską zatytułowaną „Mikrobiom korzeni Alnus glutinosa Gaertn. w warunkach stresu solnego” uzysując tytuł doktora nauk biologicznuch. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.

 


Sukces profesor Katarzyny Hrynkiewicz w prestiżowym konkursie BiodivClim: Biodiversity and Climate Change

Międzynarodowy zespół naukowców, którego członkiem jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, został laureatem konkursu BiodivClim organizowanego przez sieć BiodivERsA.

Realizacja projektu NAPERDIV, pod tytułem “Nature-based perennial grain cropping as a model to safeguard functional biodiversity towards future-proof agriculture”, oparta będzie na ścisłej współpracy pomiędzy instytutami badawczymi z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii oraz Szwecji. Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz wraz ze swoim zespołem znalazła się w bardzo wąskim gronie zwycięzców reprezentujących polskie zespoły badawcze i uzyskała finansowanie badań w kwocie 1 112 100,00 PLN.

Więcej informacji na stronie wydziału


Microbial Nanotechnology” – monografia.

2020-09-16

Microbial Nanotechnology” – monografia pod redakcją Mahendry Rai (SGB Amravati University) i dr hab. Patrycji Golińskiej, prof. UMK, pracownika Katedry Mikrobiologii.

Właśnie ukazała się monografia pt: Microbial Nanotechnology wydawnictwa CRC Press, Taylor and Francis Group (200 pkt. MNiSW), której głównym celem było przedstawienie dotychczasowego stanu wiedzy na temat nanomateriałów wytwarzanych z wykorzystaniem różnych mikroorganizmów.  W monografii omówiono udział mikroorganizmów nie tylko w syntezie nanomateriałów, ale również jako czynników eliminujących toksyczne metale ze środowiska. Opisano mechanizmy biosyntezy oraz potencjalne zastosowanie takich nanomateriałów do zwalczania patogenów w żywności, grzybowych patogenów roślin, czy w biomedycynie. Poruszono również aspekt toksyczności nanomateriałów wytwarzanych przez mikroorganizmy wobec środowiska.

Więcej informacji na stronie wydziału


Grant NCBiR TANGO dla pracowników naszego Wydziału

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz oraz dr Edyta Deja-Sikora z Katedry Mikrobiologii uzyskały finansowanie projektu badawczo-rozwojowego pt. „Zastosowanie grzybów mykoryzowych w zwalczaniu chorób wirusowych ziemniaka (Solanum tuberosum L.)” w ramach konkursu TANGO 4 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest bezpośrednią kontynuacją trwającego jeszcze grantu NCN pt. „Grzyby arbuskularne jako wektory wirusów roślinnych (MYCOVIR)”. Badania i prace rozwojowe będą realizowane we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie.

Więcej informacji na stronie wydziału

 


Dr Dariusz Laskowski z Katedry Mikrobiologii należy do interdyscyplinarnego zespołu “LATTE – LaTeralTEchniqueBio-AFM Team”

2020-07-13

Dr Dariusz Laskowski z Katedry Mikrobiologii należy do interdyscyplinarnego zespołu “LATTE – LaTeralTEchniqueBio-AFM Team”, w składzie: dr Janusz Strzelecki (lider) i mgr Julia Berdychowska (doktorantka), z Katedry Biofizyki, Instytutu Fizyki UMK.

Zespół został finalistą w konkursie INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA organizowanym przez UMK w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Tematyka badań obejmuje innowacyjne zastosowania mikroskopii sił atomowych (AFM) do szybkiej detekcji zmian w komórkach prokariotycznych pod wpływem związków antybakteryjnych. W dalszej perspektywie Zespół planuje wykorzystanie sond AFM do wykrywania obecności mikroorganizmów w środowisku poprzez rejestrowanie ich subtelnych ruchów.

Więcej informacji na stronie wydziału


2019Pracownicy Zakładu Mikrobiologii


Szklarnia - uprawa ziemniaka