Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

mgr Joanna Trzcińska-Wencel (doktorant)

e-mail: trzcinska@doktorant.umk.pl
telefon: (56) 611 3179

pokój: C167A

ORCID id

 Zainteresowania badawcze:

  • Zielona synteza nanocząstek metali i niemetali.
  • Badanie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych nanocząstek.
  • Poszukiwanie działania przeciwgrzybiczego nanocząstek biogennych wobec wybranych grzybów fitopatogennych.
  • Mechanizmy działania nanocząstek wobec komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

 Wykształcenie:

  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, “Academia Scientiarum Thoruniensis” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  od 2020.
  • Studia magisterskie na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018-2020. Temat pracy magisterskiej: Biogeniczne nanocząstki srebra – analiza cytotoksyczności wobec bakterii i białek opłaszczających nanocząstki. Promotor: dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK
  • Studia licencjackie na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2012-2015. Temat pracy licencjackiej: Bakterie probiotyczne jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. Promotor: dr hab. Hanna Dahm.

Granty:

05.2021 – 05.2022 –  „Inicjatywa Doskonałości –  Grants4NCUStudents”, UMK

Tytuł  projektu “Silver nanoparticles as an alternative strategy against bacterial biofilm formation and antibiotic-resistant bacteria.”

Nagrody i wyróżnienia:

  • III nagroda za poster: “Green synthesized silver nanoparticles: antibacterial activity, biocompatibility, and analyses of surface-attached proteins”,  NanoOstrava Conference 17-20 Maj 2021, Ostrava, Czechy
  • Rok akademicki 2017/2018 Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów.

Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu