Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Sonia Szymańska (asystent)

e-mail: soniasz@umk.pl
telefon: (56) 611 26 51
pokój: C169

ResearchGate


Zainteresowania badawcze:

  • interakcje występujące pomiędzy endofitami i roślinami, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów halotolerancyjnych,
  • wpływ zasolenia na bioróżnorodność mikroorganizmów endofitycznych i ryzosferowych,
  • potencjał aplikacyjny PGPE (ang. plant growth promoting endophytes) w rolnictwie.

Staże:

2015 listopad: Stypendium (Short Term Scientific Mission – STSM) pt.: “16S rDNA and nifH-based metagenomic analysis of endophytic bacteria associated with halophyte Salicornia europaea growing at two saline sites” w Faculty of Science and Technology (Free University of Bozen ? Bolzano, Italy), w ramach COST Action FA1103.


Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu