Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK

dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK

e-mail: golinska@umk.pl
telefon: (56) 611 44 36
pokój: C168

Konsultacje: Poniedziałek-Piątek e-mail

ResearchGate
Google Scholar
ORCID id

Zainteresowania badawcze:

 • Systematyka i taksonomia bakterii
 • Analizy bakteryjnych genomów
 • Biologiczna synteza nanocząstek metali i niemetali
 • Przeciwdrobnoustrojowe i biokontrolujące właściwości promieniowców
 • Przeciwdrobnoustrojowa aktywność nanomateriałów i ich toksyczność

Wykształcenie:

 • Profesor uniwersytetu (październik 2019)
 • Doktor habilitowany (luty 2017)
 • Doktor (grudzień 2008)
 • Magister (czerwiec 2004)

Staże naukowe:

 1. 2010-2011: Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
 2. 2011 01.08-30.09: Aberdeen University, Aberdeen, Scotland, UK
 3. 2019 07.06-14.06: School of Natural and Environmental Sciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK (Erasmus+).
 4. 2019 18.10-25-10: Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK (Erasmus+).

Granty:

 • 2021-2022 Grant of Inkubator Innowacyjności 4.0 No. MNISW/2020/331/DIR.

Beneficiary: Department of Inorganic and Coordination Chemistry, Faculty of Chemistry, NCU. Participant

Beneficjent: Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii UMK. Wykonawca

 • 2017-2018 Miniatura 1 Grant of NCN No. 2017/01/X/NZ8/140.

Beneficjent: Katedra Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł projektu: Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii i grzybów patogennych. Kierownik

 • 2015 Grant of the European Commission, Eurofleets 2 (Call for ship-time „Regional 2, Call: 2013) Grant No. 312762).

Beneficiary: Aberdeen University, UK.

Project title: PHARMADEEP: New pharmaceuticals from the deep Antarctic. Participant/Wykonawca

 • 2013-2016 Symphony 1 Grant of NCN No. 2013/08/W/NZ8/0070.

Beneficient: Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii oraz Katedra Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł projektu: Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych. Wykonawca.

 • 2010-2013 Grant of NCN No. 309 4274/38.

Beneficient: Katedra Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł projektu: Myksobakterie jako mało poznany czynnik biokontrolujący korzenie drzew leśnych. Wykonawca

 • 2005-2008 Grant NCN No. 2 PO4 C 040 29.

Beneficient: Katedra Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł projektu: Actinomycetes (Actinomycetales) jako biologiczny czynnik kontrolujący zdrowotność drzew leśnych. Wykonawca.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 3rd degree award of Rector of Nicolaus Copernicus University for scientific achievements in 2020. (June 2021)

Nagroda III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (czerwiec 2021)

 • “Two Rector fellowships for publication in high impacted journals in 2020”, Nicolaus Copernicus University, 2020, Torun, Poland.

Dwa stypendia Rektora UMK za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, 2020r.

 • Brązowy medal za długoletnią służbę przyzanany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2020.
 • Trzy stypendia Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikacje w wysoko-punktowanych czasopismach naukowych w 2020r.
 • Stypendium Rektora UMK za publikację w wysoko-punktowanych czasopismach naukowych, 2017r.
 • Zespołowe wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2016 roku.
 • Indywidualne wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2015 roku.
 • Podoktorskie stypendium UMK w ramach projektu “Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). 2010-2011.
 • Stypendium Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”

Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu