Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Kierownik Katedry)

Katarzyna Hrynkiewicze-mail: hrynk@umk.pl
telefon: (56) 611 25 40
pokój: C171

Godziny konsultacji:

piątek 9:00 – 10:00

ResearchGate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte zagadnienia badawcze związane z interakcjami zachodzącymi pomiędzy mikroorganizmami i roślinami. W centrum zainteresowań znajdują się:

 • mikroorganizmy endofityczne (bakterie/grzyby),
 • grzyby symbiotyczne (ektomykoryzowe i arbuskulrane),
 • bakterie diazotroficzne (wiążące N2),
 • bakterie i grzyby będące patogenami roślin,
 • mikroorganizmy chorobotwórcze człowieka,
 • wirusy roślinne.

Prowadzone badania naukowe dotyczą:

 • oznaczania bioróżnorodności taksonomicznej i funkcjonalnej mikroorganizmów,
 • izolacji i identyfikacji mikroorganizmów,
 • selekcji mikroorganizmów promujących wzrost roślin (PGPR) oraz uczestniczących w procesach biokontroli,
 • oznaczania ważnych z punktu widzenia interakcji z roślinami metabolitów pochodzenia mikrobiologicznego.

Badania prowadzone są na terenach dotkniętych stresem abiotycznym (obszary zanieczyszczone metalami ciężkimi, wysokim zasoleniem, niskimi temperaturami, suszą, niedoborem składników pokarmowych). Prace badawcze dotyczą nie tylko drzew i roślin zielnych naturalnie zasiedlających badane środowiska ale również roślin uprawnych (zboża, warzywa), ważnych dla rozwoju rolnictwa.


Staże naukowe:

 1. 2002 – 2004: Stypendium (post-doc, Marie Curie Fellowship) w Institute for Land Use, University of Rostock, Niemcy
 2. 2002 wrzesień: Eberhard-Karls-University Tübingen, Botanical Institute, Systematic Botany and Mycology, Tübingen, Germany
 3. 2003 październik: Eberhard-Karls-University Tübingen, Botanical Institute, Systematic Botany and Mycology, Tübingen, Germany
 4. 2009 wrzesień-październik: wykonawca w projekcie ERA-NET realizowanym w Institute for Land Use, University of Rostock
 5. 2010 październik-listopad: stypendium DAAD w Institute for Land Use, University of Rostock, Niemcy
 6. 2013 październik-listopad: stypendium STSM (COST-STSM-ECOST-STSM-FA1103-020913-031009) w Leibniz-Institute of Vegetable- and Ornamental Crops Großbeeren, Niemcy

Udział w Akcjach COST:

2012-2015:     “Endophytes in Biotechnology and Agriculture? COST Action FA1103”  Management Committee Substitute Member.

2015-2019:     “Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)” COST Action FP1305 ? Management Committee Substitute Member.

2016-2020:     “Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems” COST Action CA16110 ? Management Committee.

Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu