Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Dariusz Laskowski (adiunkt)

Dariusz Laskowski

e-mail: laskosd@umk.pl
telefon: (56) 611 44 47
pokój: C170

Godziny konsultacji:Poniedziałek- Piątek za pośrednictwem maila

ResearchGate
Google Scholar
ORCID id

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • bakteryjna adhezja i tworzenie biofilmu,
 • nanomechanika komórek prokariotycznych,
 • mikroskopia sił atomowych (AFM) oraz mikroskopia sił lateralnych (LFM),
 • nowoczesne metody wykrywania mikroorganizmów

 Wykształcenie:

doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, 2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze.
Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Badanie właściwości adhezyjnych bakterii z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM)”
Promotorzy: prof. dr hab. Hanna Dahm (Zakład Mikrobiologii), prof. dr hab. Aleksander Balter (Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej)

Staże naukowe:

Staż naukowo – szkoleniowy w Zakładzie Badań Mikroukładów Biofizycznych, Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, pod opieką prof. dr hab. Małgorzaty Lekkiej, 5 – 14 czerwca 2017.

Granty:

 • 2021 – 2022: interdyscyplinarny zespół LaTeralTEchniqueBio-AFM Team (LATTE), konkurs INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, członek zespołu.
 • Grant NCN PRELUDIUM 12 „Badanie sił lateralnych działających na komórki bakteryjne i biofilm z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników fizykochemicznych”, nr: 2016/23/N/NZ9/00240, 8.10.2017 – 8.10.2019, 94 340 zł – wykonawca
 • Grant UMK na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyznany przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, „Właściwości adhezyjne bakterii rodzaju Proteus z uwzględnieniem wpływu związków antybakteryjnych”, nr: 2831-B, 2017 – kierownik projektu.
 • Grant UMK na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyznany przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, „Oddziaływania międzykomórkowe w biofilmie”, nr: 2250-B, 2015  –  kierownik projektu.
 • Grant UMK na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyznany przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, „Bakteryjna adhezja i tworzenie biofilmu – aspekt nanomechaniczny”, nr: 1933-B, 2014  –  kierownik projektu.

 Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda I miejsce za najlepszą multimedialną prezentację podczas 52. Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej, Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju : Katowice – Ustroń, 12-15 czerwca 2018.
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM) za pracę doktorską przedstawioną w sesji Postęp w mikrobiologii polskiej – wybrane prace habilitacyjne i doktorskie za „ Badanie właściwości adhezyjnych bakterii z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM)”, Bydgoszcz, 25 – 27 września 2016.

 Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu