Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

mgr Edyta Rutkowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,

Administracja Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

tel. 611 2583, e-mail: edyrut@umk.pl

Adres: Lwowska 1, 87-100 Toruń