Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Anna Filbrant-Czaja

dr hab. Anna Filbrant-Czaja

tel. (56) 611-25-34
e-mail: afczaja@umk.pl
pok. 310 (nowy budynek, II piętro)

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

 • postglacjalna historia roślinności Polski północnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Borów Tucholskich
 • działalność antropogeniczna odzwierciedlona w diagramach pyłkowych
 • wykorzystanie współczesnych danych palinologicznych do modelowania zmian klimatu i krajobrazu
 • zastosowanie metod numerycznych w badaniach palinologicznych
 • monitoring aerobiologiczny
 • analiza pyłkowa miodów

Zajęcia dydaktyczne

 • Scientific writing and publishing- II rok 2 stop. OŚ
 • Monitoring aerobiologiczny- wykład i ćwiczenia III rok OŚ
 • Seminarium dyplomowe – III rok OŚ
 • Seminarium magisterskie ? I i II rok 2 stop. OŚ
 • Pracownia specjalizacyjna – I i II rok 2 stop. OŚ
 • Palinologia w ekspertyzach sądowych ?  wykład i ćwiczenia I rok Biol. Sąd.

Publikacje

 • Zawisza E., Filbrandt-Czaja A., Correa-Metrio A. 2016. Subfossil Cladocera and pollen as indicators of natural and anthropogenic trophic changes of Lake Jelonek (Tuchola Forest, N Poland) during the Holocene. Advances in Oceanography and Limnology, 7(2): 157-1
 • Adamska E., Deptuła M., Filbrandt-Czaja A., Kamiński D., Lewandowska-Czarnecka A., Nienartowicz A., Sewerniak P. 2015. Heathlands and associated communities in Kujawy and Pomerania : management, treatment and conservation. Toruń : Towarzystwo Naukowe.
 • Filbrandt-Czaja A., Czaja R., Kamiński D., 2015.  Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju miast w Prusach w średniowieczu.Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeol., Nr 46, S. 71-88, il.; Tytuł tomu: Materiały z VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej “Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”, Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014 roku.
 • Nienartowicz A., Lewandowska-Czarnecka A., Ortega E., Deptuła M., Filbrandt-Czaja A., Kownacka M. 2015. Afforestation of heathlands and its influence on the land cover, accumulation of plant biomass and energy flow in the landscape : an example from Zaborski Landscape Park. Ecol. Quest., Vol. 21, S. 91-99
 • Rutkowski L., Kamiński D., Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., Adamska E., Deptuła M. 2015. New localities and habitat preferences of common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń (Central Poland). Ecol. Quest., Vol. 22. S. 75-86
 • Anna Filbrandt-Czaja, Miłosz Deptuła, Andrzej Nienartowicz. 2012. Influence of land cover and structure of tree stands on pollen deposition in Zaborski Landscape Park. Ecological Questions 16/2012: 41 ? 49
 • Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., Piernik A., Jabłoński P, Kunz M., Deptuła M., 2011. Modern pollen rain in heathlands and adjacent forest phytocoenoses in Northern and Central Poland. Ecol. Quest., Vol. 15: 127-151
 • Filbrandt-Czaja A., Deptuła M., Nienartowicz A., 2012. Influence of land cover and structure of tree stands on pollen deposition in Zaborski Landscape Park. Ecological Questions 16: 41-49