Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Aktualności

Dnia 2. października 2019 odbył się wykład prof. Andrzeja Słomińskiego (University of Alabama at Birmingham) pt. “Vitamin D and photoprotection”

Prof. Andrzej Słomiński jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydziału Lekarskiego (1979). W 1983r. uzyskał tytuł doktora, a w 2002r. otrzymał tytuł profesora.Prof. Prof. Andrzej Słomiński był opiekunem naukowym 8 stażystów z zakresy dermatopatologii, 18 stypendystów post-doc, 60 studentów/absolwentów. Jest autorem i współautorem ponad 370 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 3 rozdziałów książkowych, 10 patentów, 13 recenzji książek, listów do edytora i opisów kazuistycznych (indeks H=88). Tematyka badań i publikacji prof. A. Słomińskiego koncentruje się wokół patologii skóry, biologii nowotworów, zwłaszcza czerniaka, fizjologii i patologii pigmentacji, fotobiologii oraz neuroendokrynologii. Zespół badawczy prof. A. Słomińskiego zidentyfikował skórny analog osi podwzgórze-przysadka nadnercza (ang. HPA), odkrył ekspresję elementów systemy serotonergicznego i melatonergicznego w skórze oraz opisał skórę jako narząd neuroendokrynny. Jest członkiem zespołów redakcyjnych wielu czasopism, w tym: Experimental Dermatology, Dermato-Endocrinology, International Journal of Molecular Sciences, International Oncol, Anticancer Research, Melanoma Management, Polish Journal of Pathology, Science, Scientific Reports i innych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: CV-Andrzej Slominski (654 KB)

 

Dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK

Katedra Biologii Człowieka