Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry

Zajęcia obligatoryjne:

 1. Anatomia człowieka – wykład dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness
 2. Anatomia człowieka – zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness
 3. Anatomia człowieka z elementami antropologii – wykład dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia biologii
 4. Anatomia człowieka z elementami antropologii – zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia biologii
 5. Anatomia i histologia człowieka – zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 6. Biofizyka (Moduł 5 – “Fizyka”) – zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia biotechnologii
 7. Biofizyka (Moduł 2) – zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 8. Biologia nowotworów i markery molekularne (Moduł 6 – “Metody analiz biomedycznych i weterynaryjnych”) – wykład dla studentów II roku studiów drugiego stopnia diagnostyki molekularnej
 9. Biologia nowotworów i markery molekularne (Moduł 6 – “Metody analiz biomedycznych i weterynaryjnych”) – zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów drugiego stopnia diagnostyki molekularnej
 10. Fizyczne metody pomiarów – zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 11. Molekularne testy diagnostyczne (Moduł 3) – zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 12. Podstawy biologii człowieka – wykład dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness
 13. Podstawy biologii człowieka – ćwiczenia dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness
 14. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 7 – “Procesy nowotworzenia”) – wykład dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biotechnologii
 15. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 7 – “Procesy nowotworzenia”) – zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biotechnologii
 16. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 2) – wykład dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 17. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 2) – zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 18. Uwarunkowania biologiczne rozwoju człowieka – konwersatorium  dla studentów drugiego stopnia nauk o rodzinie

Zajęcia fakultatywne:

 1. Biologia molekularna komórki i chorób człowieka – wykład ogólnouniwersytecki
 2. Biologiczne aspekty diagnostyki medycznej – wykład monograficzny dla studentów drugiego stopnia biotechnologii
 3. Molekularne podstawy chorób człowieka (moduł kształcenia do wyboru “Biologia medyczna”) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 4. Nutrigenetics and nutrigenomic: A Tool to Provide Personalized Nutritional Therapies – wykład monograficzny dla studentów drugiego stopnia biotechnologii
 5. Odżywianie a zmienność fenotypowa organizmów – wykład monograficzny dla studentów pierwszego stopnia biotechnologii
 6. Patologia komórki – wykład monograficzny dla studentów pierwszego stopnia biotechnologii
 7. Regulacja ekspresji genów (moduł kształcenia do wyboru “Biologia molekularna i komórkowa”) – zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 8. Skin photobiology – wykład monograficzny dla studentów drugiego stopnia biotechnologii
 9. Skin photobiology – wykład i zajęcia laboratoryjne ogólnouniwersyteckie
 10. W kierunku żywienia ukierunkowanego molekularnie, czyli o nutrigenetyce i nutrigenomice – wykład ogólnouniwersytecki
 11. Współczesne metody analizy materiału biologicznego (moduł kształcenia do wyboru “Biologia molekularna i komórkowa”) – zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 12. Współczesne metody badań mikroskopowych i obrazowania materiału biologicznego z elementami patologii (Moduł 3A) – zajęcia laboratoryjne do wyboru dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 13. Współczesne metody patologii komórki przydatne w wykrywaniu, identyfikacji oraz badaniach makro- i mikrośladów biologicznych (Moduł 3B) – zajęcia laboratoryjne do wyboru dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej