Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry

Zajęcia obligatoryjne:

 1. Anatomia człowieka (Moduł podstawowy) – wykład dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness
 2. Anatomia człowieka (Moduł podstawowy) – ćwiczenia dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness
 3. Anatomia człowieka z elementami antropologii – wykład dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia biologii
 4. Anatomia człowieka z elementami antropologii – ćwiczenia dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia biologii
 5. Anatomia i histologia człowieka – wykład dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 6. Anatomia i histologia człowieka – ćwiczenia dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 7. Antropologia fizyczna – wykład dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia archeologii
 8. Antropologia fizyczna – ćwiczenia dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia archeologii
 9. Biofizyka (Moduł 5 – “Fizyka”) – ćwiczenia dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia biotechnologii
 10. Biofizyka (Moduł 2) – ćwiczenia dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 11. Biologia człowieka – wykład dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 12. Biologia człowieka – ćwiczenia dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 13. Biologia nowotworów i markery molekularne (Moduł 6 – “Metody analiz biomedycznych i weterynaryjnych”) – wykład dla studentów II roku studiów drugiego stopnia diagnostyki molekularnej
 14. Biologia nowotworów i markery molekularne (Moduł 6 – “Metody analiz biomedycznych i weterynaryjnych”) – ćwiczenia dla studentów II roku studiów drugiego stopnia diagnostyki molekularnej
 15. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania – ćwiczenia dla studentów pierwszego stopnia pedagogiki i pedagogiki specjalnej
 16. Fizyczne metody pomiarów – ćwiczenia dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 17. Metody eksploracji i dokumentacji terenowej w antropologii sądowej i kryminalistycznej – wykład dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 18. Metody eksploracji i dokumentacji terenowej w antropologii sądowej i kryminalistycznej – ćwiczenia dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 19. Molekularne testy diagnostyczne (Moduł 3) – ćwiczenia dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 20. Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych – wykład dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 21. Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych – ćwiczenia dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 22. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 7 – “Procesy nowotworzenia”) – wykład dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biotechnologii
 23. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 7 – “Procesy nowotworzenia”) – ćwiczenia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biotechnologii
 24. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 2) – wykład dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 25. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 2) – ćwiczenia dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia chemii medycznej
 26. Podstawy tafonomii – ćwiczenia dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 27. Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka (Moduł podstawowy) – wykład dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness
 28. Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka (Moduł podstawowy) – ćwiczenia dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia sport i wellness

Zajęcia fakultatywne:

 1. Antropologia fizyczna – wykład dla studentów kognitywistyki
 2. Biologia molekularna komórki i chorób człowieka – wykład ogólnouniwersytecki
 3. Biologiczne aspekty diagnostyki medycznej – wykład monograficzny dla studentów pierwszego i drugiego stopnia biotechnologii
 4. Molekularne podstawy chorób człowieka (moduł kształcenia do wyboru “Biologia medyczna”) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 5. Odżywianie a zmienność fenotypowa organizmów – wykład monograficzny dla studentów pierwszego i drugiego stopnia biotechnologii
 6. Patologia komórki – wykład monograficzny dla studentów pierwszego i drugiego stopnia biotechnologii
 7. Regulacja ekspresji genów (moduł kształcenia do wyboru “Biologia molekularna i komórkowa”) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 8. Współczesne metody analizy materiału biologicznego (moduł kształcenia do wyboru “Biologia molekularna i komórkowa”) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 9. Współczesne metody badań mikroskopowych i obrazowania materiału biologicznego z elementami patologii (Moduł 3A) – ćwiczenia do wyboru dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 10. Współczesne metody patologii komórki przydatne w wykrywaniu, identyfikacji oraz badaniach makro- i mikrośladów biologicznych (Moduł 3B) – ćwiczenia do wyboru dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej