Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Współpraca naukowa

dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK

 • Prof. Andrzej Slominski, Department of Dermatology, Cancer Chemoprevention Program, University of Alabama at Birmingham, AL, USA; Comprehensive Cancer Center, Cancer Chemoprevention Program, University of Alabama at Birmingham, AL, USA; Pathology and Laboratory Medicine Service, VA Medical Center, Birmingham, AL, USA, współpraca w zakresie badań nad wpływem melanizacji czerniaka skóry na oporność na radio-, chemio- i immunoterapie oraz badań nad endokrynnym systemem witaminy D w nowotworach człowieka
 • Prof. Andrew J. Carlson, Albany Medical Center, Department of Pathology, Albany Medical College, Albany, NY, USA, współpraca w zakresie badań nad czerniakiem skóry, markerami prognostycznymi i predykcyjnymi oraz przyczynami oporności czerniaków na leczenie
 • Prof. Anton Jetten, Cell Biology Section, Immunity, Inflammation and Disease Laboratory, National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Research Triangle Park, NC, USA, współpraca w zakresie badań ekspresji i funkcji jądrowych receptorów, w tym receptorów sierocych (np.: RORalpha i RORgamma)
 • Prof. Robert C. Tuckey, School of Chemistry and Biochemistry, the University of Western Australia, Crawley, Australia, współpraca w zakresie badań nad enzymami biorącymi udział w metabolizmie witaminy D oraz nowymi pochodnymi witaminy D
 • Prof. dr hab. Krystyna Urbańska, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ, Kraków, współpraca w zakresie badań nad układem endokrynnym witaminy D w czerniakach oka u ludzi
 • dr hab. n. med. Wojciech Jóźwicki, Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, współpraca w zakresie badań nad biologią czerniaków, nowotworów układu moczowo-płciowego oraz funkcjonowaniem endokrynnego systemu witaminy D w nowotworach

dr hab. Łukasz Kuźbicki, prof. UMK

 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange, Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, współpraca w zakresie badań molekularnych markerów nowotworów użytecznych w diagnozowaniu i prognozowaniu przebiegu choroby, zwłaszcza czerniaków i raków piersi

dr Alicja Drozd-Lipińska

 • ARCHBOT – Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna
 • Archeologiczna Pracownia Badawcza THOR
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, O. we Włocławku
 • Centrum Archeologiczne Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Instytut Archeologii UMK w Toruniu
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu
 • Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego
 • Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 • Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
 • Muzeum w Koszalinie
 • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

dr Kinga Linowiecka

 • Katedra Biochemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpraca w zakresie badań molekularnych procesu aktywnej demetylacji DNA w raku piersi, raku jelita grubego, raku prostaty, białaczkach.