Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

dr Sushma Rani Tirkey

(postdok 2023, 2024)

tel. (56) 611 25 22

e-mail: sushmartirkey@gmail.com

ResearchGate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze:
* Bioremediacja
* Policykliczne węglowodory aromatyczne  (PAH)
* Metale ciężkie
* Agronomia

Realizowany projekt:
Mobilności (IDUB):

2023. Diversity study of nitrogen-fixing bacteria using PVDF membrane in technosoils from Inowrocław

2024. Morphological and biochemical characteristic of Azo12