Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof UMK


tel. (56) 611-25-22
e-mail: swiontek@umk.pl
Researchgate
Google Scholar

Dyżur: poniedziałek i wtorek godz. 10-12


Zainteresowania badawcze:

  • Enzymy mikrobiologiczne  i ich potencjał aplikacyjny
  • Substancje grzybo – i bakteriobójcze w ochronie roślin
  • Substancje biobójcze wbudowane w polimery
  • Wykorzystywanie mikroorganizmów w ochronie roślin
  • Mikroorganizmy w różnych gałęziach przemysłu