Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Prof. dr hab. Wojciech Donderski

Prof. Wojciech Donderski(Prof. zw., emerytow.)
Kierownik Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii w latach 1987-2010
tel. (56) 611-45-71
e-mail: wojdon@umk.pl


Profesor dr hab. Wojciech Donderski urodził się 18.02.1939 r. w Chełmży. Ukończył biologię na UMK w 1963 r. Stopień doktora uzyskał w 1971 r., a dra hab. w 1982 r. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1990. W 2002 r odebrał nominację profesorską.

W czasie długoletniej pracy na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi/Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska piastował liczne i ważne funkcje m.in. dziekana (1985-1993),  dyrektora Instytutu Biologii (1993-1998 ), dyrektora Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska (1998-2003), a także członka Senatu UMK (1985-1993).

Odbywał liczne staże naukowe w kraju i za granicą: m.in. w Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Ekologii Słowackiej Akademii Nauk (Bratysława, 1976), Stacji Limnologicznej Illmitz (Austria, 1989), Uniwersytecie w Oldenburgu (Niemcy, 1986-1988, 1992), Instytucie Badań Morza w Den Burgu (Holandia,1989), Instytucie Hydrobiologii Czeskiej Akademii Nauk (1992, 1994), Instytucie Limnologii w Plon oraz Instytucie Badań Morza w Kolonii (Niemcy, 1992).

Prowadził prace badawcze związane z ekologią mikroorganizmów w różnych środowiskach (woda, gleba, ścieki, powietrze). Zajmował się aktywnością metaboliczną mikroorganizmów, produkcją wtórną, syntezą witamin, oczyszczaniem ścieków oraz mikrobiologią sanitarną.

Za wkład w rozwój nauki polskiej uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia. W roku 1994 odznaczony został medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za zasługi położone dla rozwoju UMK odznaczony został medalem w roku 2004.