Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Ćwiczenia prowadzone przez pracowników Katedry

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez pracowników Katedry

Biologia sądowa 1 rok I st
Identyfikacja i biologia bezkręgowców synantropijnych
dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK

Biologia sądowa 1 rok I st
Morfologiczna identyfikacja zwierząt
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK, dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK, dr Anna Cichy

Biologia sądowa 1 rok I st
Identyfikacja pasożytów w ekspertyzach sądowych
dr Anna Cichy

Biologia sądowa 1 rok I st
Parazytozy – etiologia i symptomy
dr Anna Cichy

Biologia 1 rok I st
Zoologia bezkręgowców
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK, dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK, dr Anna Cichy, mgr Anna Marszewska

Biologia 1 rok I st
Ekologia ekosystemów wodnych
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Biologia 2 rok I st
Biologia wybranych grup zwierzęcych
dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK, dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Biologia 2 rok I st
Fauna ekotonów wodno-lądowych
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Biologia
Interakcje w układzie żywiciel – pasożyt
dr Anna Cichy, dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK

Biologia 3 rok I st
Parazytologia
dr Anna Cichy, mgr Anna Marszewska

Biologia 1 rok II st
Biologiczne metody diagnostyki środowiska
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska, dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Biologia 1 rok II st
Medyczne znaczenie bezkręgowców
dr Anna Cichy

Biologia – spec. nauczycielska 2 rok II st
Struktura i funkcjonowanie ekosystemów wodnych i lądowych
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Ochrona Środowiska 1 rok I st
Bioindykacja środowisk wodnych
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Ochrona Środowiska 1 rok I st
Zoologia systematyczna bezkręgowców
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK, dr Anna Cichy, dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK

Ochrona Środowiska 2 rok I st
Zabiegi zwalczania owadów krwiopijnych
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Ochrona Środowiska 2rok I st
Ekologia ogólna
dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK

Ochrona Środowiska 1 rok II st
Metody badań fauny bezkręgowców ekotonów wodno-lądowych
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Biologia przedmiot do wyboru, II st
Praktikum parazytologiczne
dr Anna Cichy

Ćwiczenia terenowe prowadzone przez pracowników Katedry

Biologia 1 rok I st
Zoologia bezkręgowców
dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK, dr Anna Cichy

Biologia 1 rok II st
Zwierzęta a środowisko
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Ochrona Środowiska 1 rok I st
Faunistyka
dr Anna Cichy