Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

mgr Karol Fiedorek

mgr Karol Fiedorek

tel. 56 611 31 98; tel. kom 694-550-656

e-mail: karfied@umk.pl

pok. Zaplecze hodowlane – Ogród botaniczny


Zainteresowania zawodowe

 • rośliny lecznicze
 • ogrodnictwo i architektura krajobrazu
 • flora i zbiorowiska roślinne
 • ochrona przyrody

 

Życiorys zawodowy

 • W 2000 roku ukończone studia magisterskie na Wydziale BiNoZ UMK: kierunek – ochrona środowiska, specjalność ? ochrona i kształtowanie krajobrazu. Temat pracy magisterskiej: ,,Zbiorowiska leśne a warunki siedliskowe wybranych odcinków zboczy w Dybowie k. Torunia?. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Rejewskiego i opieką dr Lucjana Rutkowskiego. Recenzent: prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon.
 • Od 2002 roku zatrudniony w ogrodzie botanicznym Zaplecza Hodowlanego. 2002-2011 ? starszy technik, od 2011 ? specjalista.
 • Wykonuje prace związane z działalnością i funkcjonowaniem ogrodu Zaplecza Hodowlanego oraz sprawuje opiekę nad kolekcjami roślinnymi zgromadzonymi w szklarni i ogrodzie.
 • Prowadzi zajęcia edukacyjne w ogrodzie Zaplecza Hodowlanego, dla dzieci i młodzieży szkolnej, we współpracy z fundacją Akademia Biologii i Ochrony Środowiska.
 • Prowadzi zajęcia również podczas imprez cyklicznych, takich jak: Noc Biologów, Fascynujący Dzień Roślin, Dzień Otwarty na WBiOŚ, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.

 

Inne doświadczenia zawodowe

 • 2000 ? Staż absolwencki w Miejskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Toruniu ? współorganizowanie zajęć, seminariów, prelekcji, warsztatów i konkursów, opracowanie materiałów dydaktycznych do seminarium pt.: ,,Zieleń w mieście?
 • 2000-2002 ? Zatrudniony w firmie ogrodniczej Green-Art. Sztuka Ogrodów jako sprzedawca ogrodnik
 • 2008 ? W ,,Szkole Leśnej? na Barbarce prowadzenie zajęć przyrodniczo-ekologicznych zgodnie z projektem ,,Człowiek, środowisko, integracja?? współfinansowanego w ramach mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 2009-2012 ? Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej przy oddziale Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie ? organizowanie zawodów II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego