Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

mgr Przemysław Zakrzewski (doktorant)

– przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów Wydziału BiOŚ
– przedstawiciel doktorantów w Komisji ds. Studiów Doktoranckich Wydziału BiOŚ

tel. (56) 611-31-86
e-mail: przezak@doktorant.umk.pl

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze   

 • Mechanizmy komórkowe i elementy molekularne w procesie spermiogenezy Drosophila i ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • organizacji i dynamiki cytoszkieletu aktynowego podczas dojrzewania spermatyd
  • mechanizmu działania miozyny VI w procesie powstawania funkcjonalnych plemników;
 • Zagadnienia związane z biologią rozwoju człowieka:
  • męskie środki antykoncepcyjne nowej generacji
  • tożsamość psychoseksualna;
 • Chemia bionieorganiczna (białka wiążące wapń, bioluminescencja) i cytobiochemia (białka motoryczne, cytoszkielet, endocytoza zależna od klatryny).

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze

 • 2017    grant NCN PRELUDIUM13 nr 2017/25/N/NZ3/00487 pt. ?Rola miozyny VI w procesie spermiogenezy ssaków? ? kierownik projektu
 • 2017    grant UMK nr 2845-B pt. ?Bioobrazowanie kalretikuliny podczas przebiegu spermiogenezy u ssaków? ? kierownik projektu
 • 2016    grant UMK nr 2583-B pt. ?Badania nad lokalizacją i funkcją miozyny VI w procesie spermatogenezy ssaków? ? kierownik projektu
 • 2015    grant NCN OPUS3 nr 2012/05/B/NZ3/01996 pt. ?Oddziaływanie miozyny VI z DOCK7; możliwość udziału w neurytogenezie? ? wykonawca projektu
 • 2011-2014    grant MNiSW nr N N303816240 pt. ?Rola miozyny VI w procesie spermatogenezy Drosophila melanogaster? ? wykonawca projektu

Stypendia

 • 2018     Travelling Fellowship Company of Biologists (UK) na pobyt w laboratorium prof. Folmy Buss w Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, Wielka Brytania
 • 2018     stypendium doktorskie NCN ETIUDA 6 nr 2018/28/T/NZ3/00002 na realizację projektu pt. “Rola białek wiążących aktynę w procesie spermiogenezy ssaków”

Staże naukowe

 • 2018    staż badawczy w laboratorium prof. Folmy Buss w Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, Wielka Brytania
 • 2016    staż badawczy w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • 2015    staż badawczy w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Zajęcia dydaktyczne

 • Biologia rozwoju ? laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Analiza molekularna i ultrastrukturalna komórki ? laboratorium/asysta (Biotechnologia, studia II stopnia)
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu cytotoksyczności związków chemicznych dodawanych do żywności ? laboratorium/asysta (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Rekombinacja małych genomów ? laboratorium/asysta (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Molekularne podstawy biologii rozwoju (wykład monograficzny) ? udział gościnny
 • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka, ale boicie się zapytać (wykład ogólnouniwersytecki) ? udział gościnny

Członkostwo w gremiach i towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne