Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Katedra Genetyki

Obecna tematyka badawcza Katedry Genetyki (KG) dotyczy roślinnych genów zaangażowanych w:

 • odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne,
 • interakcje roślin z mikroorganizmami glebowymi,
 • fitoremediację gleb zasolonych, zanieczyszczonych metalami ciężkimi i odpadami tworzyw sztucznych,
 • kondycjonowanie nasion.

Badania prowadzone są na roślinach modelowych (Ipomoea nil, Arabidopsis thaliana) i użytkowych (Brassica napus, Sorghum bicolor). Metodami biologii molekularnej (m.in. PCR, semi qPCR, qPCR, hybrydyzacyjnymi, bioinformatycznymi) badamy aktywność m.in. genów OHP, metalotionein, RSH, 5S rRNA w warunkach stresu zasolenia, suszy, obecności metali ciężkich i  patogenów w środowisku. Badania polowe przeprowadzone w trzech kolejnych sezonach wegetacyjnych potwierdzają, że aktywność badanych genów zmienia się pod wpływem zidentyfikowanych przez nas bakterii stymulujących wzrost i plonowanie rzepaku.

W KG zainicjowano i przez wiele lat prowadzono badania nad udziałem macierzy jądrowej w regulacji bydlęcego i ludzkiego genu hydroksylazy tyrozynowej istotnego dla syntezy dopaminy, neuroprzekaźnika, którego niedobór występuje w chorobie Parkinsona.

Na zaproszenie prof. dr. hab. Jana Kopcewicza braliśmy udział w prowadzonych w ówczesnym  Z-dzie Fizjologii i Morfogenezy Roślin UMK badaniach nad mechanizmami fotoperiodycznej indukcji kwitnienia, które pozwoliły na zidentyfikowanie genów, których ekspresja jest regulowana stresem zmienionych warunków świetlnych. Były wśród nich wspomniane geny OHP i metalotionein oraz SOD, akwaporyn i inne.

Nasi pracownicy i doktoranci kierowali 11 grantami zewnętrznymi:

 • Struktura genu hydroksylazy tyrozynowej – SCI-TECH Phare PL 9209/95/04.02.1/076 na przygotowanie projektu w programach badawczych Unii Europejskiej
 • Mapping of meiotic breaks in human DNA cloned in YACs  – NATO Science Programme and Cooperation Linkage Grant LST.CLG.974917
 • Geny regulowane w procesie indukcji kwitnienia u Pharbitis nil – KBN 6 P04A 017 14
 • Czynniki białkowe biorące udział w indukcji kwitnienia u Pharbitis nil – KBN 6 P04A 067 15
 • Wiązanie białek jądrowych Pharbitis nil do promotorów genów wrażliwych na bodźce świetlne w procesie indukcji kwitnienia –  KBN 6 P04A 037 19
 • Mejotyczne dwuniciowe pęknięcia DNA w obrębie sztucznych chromosomów drożdżowych niosących fragmenty ludzkiego genomu. Porównanie miejsc inicjowania rekombinacji mejotycznej u człowieka i drożdży – KBN 6 PO4A 035 16
 • Gorące miejsca rekombinacji i mutacje punktowe w ludzkim genie BRCA1 wklonowanym w sztuczny chromosom drożdży – KBN 3 P05A 092 24
 • Identyfikacja genów cpHsc70 Pharbitis nil i i ich analiza porównawcza z ekspresją cpHsc70 Arabidopsis thaliana w zmiennych warunkach oświetlenia i różnych warunkach stresowych – MNiSW N301 021 32/1035
 • Analiza subkomórkowej lokalizacji, poziomu regulacji i funkcji białka AT3G17470 Arabidopsis thaliana zaangażowanego w mechanizm obronny homologiczny do bakteryjnej odpowiedzi ścisłe – MNiSW N301 020 32/1033
 • Nowe zastosowanie rzepaku – analiza ekspresji, lokalizacji i potencjalnej przydatności w fitoremediacji metalotionein rzepaku – NCN N N310 285337
 • Nowe zastosowanie rzepaku i bakterii ryzosferowych w biodegradacji PLA i PET  – NCN PRELUDIUM 11, 2016/21/N/NZ9/01272