Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Genetyki

Biologia

 • II rok studiów I st. – Genetyka ogólna – wykład
 • II rok studiów I st. – Genetyka ogólna – ćwiczenia
 • II rok studiów I st. – Podstawy biologii molekularnej – wykład (wspólnie z Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii)
 • II rok studiów I st. – Podstawy biologii molekularnej – ćwiczenia (wspólnie z Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii)
 • III rok studiów I st. – Podstawowe metody nżynierii genetycznej – wykład
 • III rok studiów I st. – Podstawowe metody inżynierii genetycznej – ćwiczenia
 • II rok studiów II st. spec. mikrobiologiczna – Microbial molecular genetics and genome dynamics – wykład
 • II rok studiów II st. spec. mikrobiologiczna – Microbial molecular genetics and genome dynamics – ćwiczenia
 • II rok studiów II st. spec. biologia komórkowa i molekularna – Genetic engineering – wykład
 • II rok studiów II st. spec. biologia komórkowa i molekularna – Genetic engineering – ćwiczenia

Biologia sądowa

 • II rok studiów I st. – Podstawy genetyki – wykład
 • II rok studiów I st. – Podstawy genetyki – ćwiczenia
 • III rok studiów I st.- Genetyczne metody wykorzystywane w laboratoriach kryminalistycznych – wykład
 • III rok studiów I st.- Genetyczne metody wykorzystywane w laboratoriach kryminalistycznych – ćwiczenia

Biotechnologia

 • I rok studiów I st. – Wstęp do genetyki – wykład
 • I rok studiów I st. – Wstęp do genetyki  – ćwiczenia
 • II rok studiów I st. – Biologia molekularna  – wykład
 • II rok studiów I st. – Biologia molekularna – ćwiczenia
 • III rok studiów I st. – Techniki biologii molekularnej – wykład
 • III rok studiów I st. – Techniki biologii molekularnej – ćwiczenia
 • II rok studiów II st. – Genetyka molekularna – wykład
 • II rok studiów II st. – Genetyka molekularna – ćwiczenia

Diagnostyka molekularna

 • I rok studiów II st. – Metody analizy wysokocząsteczkowych kwasów nukleinowych – wykład
 • I rok studiów II st. – Metody analizy wysokocząsteczkowych kwasów nukleinowych – ćwiczenia
 • II rok studiów II st. – Metody analizy biologicznego materiału kopalnego – wykład
 • II rok studiów II st. – Metody analizy biologicznego materiału kopalnego – ćwiczenia

Global Change Biology

 • I rok studiów II st. – Genetics and Evolution – ćwiczenia
 • I rok studiów II st. –  Environmental impact of genetically modified organisms – wykład

Weterynaria

 • I rok studiów I st. – Agronomia – wykład
 • II rok studiów I st. – Genetyka ogólna i weterynaryjna – ćwiczenia

Chemia medyczna

 • I rok studiów I st. – Genetyka – wykład
 • I rok studiów I st. – Genetyka – ćwiczenia
 • II rok studiów I st. – Inżynieria genetyczna – wykład
 • II rok studiów I st. – Inżynieria genetyczna – ćwiczenia

Kursy z zaświadczeniami
Biologia I st., Biotechnologia I st.

 • Szkolenie dla osób pracujących z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM) i genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) (wspólnie z Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii)

Ochrona środowiska I st.

 • Obsługa i wykorzystanie baz danych w ochronie środowiska (wspólnie z Katedrą Geobotaniki i Planowania Krajobrazu)